Pomoc i wsparcie

Masz pytanie lub problem i potrzebujesz pomocy?
Przeszukaj nasze FAQ lub skontaktuj się z całodobowym Zespołem Wsparcia Klienta

Wpłaty / Przelewy

W jaki sposób zasilić rachunek ecoPayz Business?

Zaloguj się na swój rachunek

Kliknij przycisk „Zaloguj się” i zaloguj się przy pomocy nazwy użytkownika i hasła wybranego w trakcie rejestracji.

Wybierz „Wpłać” [“Deposit”] z menu „Zarządzaj rachunkiem głównym” [“Manage Master Account”]

Wybierz opcję zasilania

Wpłata przy pomocy przelewu z banku zagranicznego

 1. Wybierz opcję „Wpłata z banku zagranicznego” [“International Bank Deposit”].
 2. Sprawdź dane rachunku, wybierz walutę wpłaty i kliknij „Kontynuuj” [“Continue”].
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami bankowymi podawanymi na ekranie.

Wpłata przy pomocy przelewu z banku miejscowego (w zależności od opcji)

 1. Wybierz opcję „Wpłata z banku miejscowego” [“Local bank deposit”].
 2. Wybierz numer rachunku do zasilenia, wpisz kwotę, wybierz bank i kliknij „Potwierdź” [“Confirm”].
 3. Sprawdź dane przelewu i kliknij „Potwierdź” [“Confirm”].
 4. Wybierz bank z menu rozwijanego.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami bankowymi podawanymi na ekranie.
 6. Zaloguj się do swojej bankowości online i sfinalizuj transakcję.

LUB

 1. Wybierz opcję „Wpłata z banku miejscowego” [“Local bank deposit”].
 2. Wybierz numer rachunku do zasilenia, wpisz kwotę, wybierz bank i kliknij „Potwierdź” [“Confirm”].
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami bankowymi podawanymi na ekranie.
 4. Zaloguj się do swojej bankowości online i sfinalizuj transakcję.

Wpłać korzystając z bankowości natychmiastowej (Neosurf)

 1. Wybierz opcję wpłaty „Neosurf”.
 2. Wpisz kwotę, jaka ma być pobrana z Twojej karty Neosurf.
 3. Sprawdź dane szczegółowe i kliknij „Potwierdź” [“Confirm”].
 4. Wpisz kod PIN i kliknij „Kontynuuj” [“Continue”].
 5. Środki zostaną uznane na Twoim rachunku ecoPayz Business.

W jaki sposób dokonywać przelewu środków pomiędzy moimi rachunkami?

Zaloguj się na swój rachunek

Kliknij przycisk „Zaloguj się” i zaloguj się przy pomocy nazwy użytkownika i hasła wybranego w trakcie rejestracji.

Wybierz „Pomiędzy rachunkami” [“Between Accounts”] z menu rozwijanego „Zarządzaj wydatkami” [“Manage Expenses”]

 1. Wpisz dane przelewu
  Wybierz rachunek nadawcy z menu rozwijanego; wpisz kwotę przelewu, który chcesz wykonać, mając na uwadze, że nie powinna ona przekroczyć kwoty dostępnych środków. Wybierz rachunek beneficjenta i napisz krótką wiadomość (opcjonalnie). Wybierz „Kontynuuj” [“Continue”].
 2. Sprawdź dane
  Jeśli kwota lub numer rachunku beneficjenta nie są poprawne, wybierz link “Zmień” [“Change”], aby poprawić dane.
 3. Kliknij „Potwierdź” [“Confirm”]
  Transakcja zostanie bezzwłocznie wykonana i wyświetli Ci się strona wynikowa z potwierdzeniem.

W jaki sposób dokonać przelewu środków na rachunek członkowski?

Zaloguj się na swój rachunek

Kliknij przycisk „Zaloguj się” i zaloguj się przy pomocy nazwy użytkownika i hasła wybranego w trakcie rejestracji.

Wybierz „Do członkowskiego” [“To Member”] z menu „Zarządzaj płatnościami” [“Manage Payments”]

 1. Wpisz dane przelewu
  Wybierz rachunek nadawcy z menu rozwijanego; wpisz kwotę przelewu, który chcesz wykonać, mając na uwadze, że nie powinna ona przekroczyć kwoty dostępnych środków. Wpisz numer rachunku beneficjenta, imię i nazwisko beneficjenta oraz napisz krótką wiadomość (opcjonalnie). Wybierz „Kontynuuj” [“Continue”].
 2. Sprawdź dane
  Jeśli kwota lub numer rachunku beneficjenta nie są poprawne, wybierz link „Zmień” [“Change”], aby poprawić dane.
 3. Kliknij „Potwierdź” [“Confirm”]
  Transakcja zostanie bezzwłocznie wykonana i wyświetli Ci się strona wynikowa z potwierdzeniem.

W jaki sposób dokonać przelewu środków na rachunek Business?

Zaloguj się na swój rachunek

Kliknij przycisk „Zaloguj się” i zaloguj się przy pomocy nazwy użytkownika i hasła wybranego w trakcie rejestracji.

Wybierz „Na rachunek Business" z menu „Zarządzaj płatnościami” [“Manage Payments”]

 1. Wpisz dane przelewu
  Wybierz rachunek nadawcy z menu rozwijanego; wpisz kwotę przelewu, który chcesz wykonać, mając na uwadze, że nie powinna ona przekroczyć kwoty dostępnych środków. Wpisz numer rachunku beneficjenta, nazwę rachunku business beneficjenta i napisz krótką wiadomość (opcjonalnie). Wybierz „Kontynuuj” [“Continue”].
 2. Sprawdź dane
  Jeśli kwota lub numer rachunku beneficjenta nie są poprawne, wybierz link „Zmień” [“Change”], aby poprawić dane.
 3. Kliknij „Potwierdź” [“Confirm”]
  Transakcja zostanie bezzwłocznie wykonana i wyświetli Ci się strona wynikowa z potwierdzeniem.

W jaki sposób przyjmować/ odbierać płatności osób trzecich?

Twój rachunek ecoPayz Business pozwala Ci przyjmować przelewy od osób trzecich z wykorzystaniem przelewów z banków miejscowych lub zagranicznych. Trzeba tylko podać szczegółowe dane bankowe oraz dane szzczegółowe rachunku swoim partnerom/ użytkownikom. W tym celu:

Zaloguj się na swój rachunek

Kliknij przycisk „Zaloguj się” i zaloguj się przy pomocy nazwy użytkownika i hasła wybranego w trakcie rejestracji.

Wybierz „Wpłać” [“Deposit”] z menu „Zarządzaj rachunkiem głównym” [“Manage Master Account”]

Wybierz opcję zasilania

Wpłata przy pomocy przelewu z banku zagranicznego

 1. Wybierz opcję „Wpłata z banku zagranicznego” [“International Bank Deposit”].
 2. Wybierz numer rachunku do zasilenia, Wybierz walutę swojej wpłaty i kliknij „Potwierdź” [“Confirm”].
 3. Przekaż swojemu partnerowi/ użytkownikowi wyświetlone dane szczegółowe.

Wpłata przy pomocy przelewu z banku miejscowego (w zależności od opcji)

 1. Wybierz opcję „Wpłata z banku miejscowego” [“Local bank deposit”].
 2. Wybierz numer rachunku do zasilenia, wpisz kwotę, wybierz bank i kliknij „Potwierdź” [“Confirm”].
 3. Sprawdź dane przelewu i kliknij „Potwierdź” [“Confirm”].
 4. Wybierz bank z menu rozwijanego.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami bankowymi podawanymi na ekranie.
 6. Przekaż swojemu partnerowi/ użytkownikowi wyświetlone dane szczegółowe.

LUB

 1. Wybierz opcję „Wpłata z banku miejscowego” [“Local bank deposit”].
 2. Wybierz numer rachunku do zasilenia, wpisz kwotę, wybierz bank i kliknij „Potwierdź” [“Confirm”].
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami bankowymi podawanymi na ekranie.
 4. Przekaż swojemu partnerowi/ użytkownikowi wyświetlone dane szczegółowe.

W jaki sposób dokonywać przelewów zbiorczych [batch transfers]?

Przelewy zbiorcze można dokonywać z rachunku głównego na rachunki członkowskie i rachunku rozliczeń wydatków oraz z rachunków rozliczania wydatków na rachunki członkowskie.

Zaloguj się na swój rachunek

Kliknij przycisk „Zaloguj się” i zaloguj się przy pomocy nazwy użytkownika i hasła wybranego w trakcie rejestracji.

 1. Podaj plik zbiorczy
  Plik zbiorczy jest prostym plikiem CSV, w którym znajdują się informacje niezbędne do wykonania przelewu.
 2. Wybierz „Przelewy zbiorcze” ["Batch Transfers"] z menu „Zarządzaj wydatkami” ["Manage Expenses"] lub „Zarządzaj płatnościami” ["Manage Payments"]
 3. Wybierz plik zbiorczy
  Kliknij on „Wybierz" ["Choose”], znajdź niezbędny plik zbiorczy w swoim komputerze i wybierz go.
 4. Kliknij „Załaduj” ["Upload"]
  System przetworzy Twój plik zbiorczy.