Polityka prywatności PSI-Pay

Niniejszy dokument został ostatnio zaktualizowany 13 stycznia 2018 roku.

Nasza polityka prywatności może być dostępna w kilku językach; wszystkie wersje są prawnie wiążące, ale w przypadku niezgodności między wersją angielską a wersją przetłumaczoną, obowiązuje wersja angielska.

ZAWARTOŚĆ


Kliknij w poniższe linki, jeśli chcesz przejść bezpośrednio do określonej sekcji niniejszej Polityki prywatności. Nagłówki mają jedynie charakter informacyjny i nie mają wpływu na konstrukcję i interpretację.

 1. O PSI-Pay
 2. Wstęp
 3. Dane osobowe
 4. Twoja zgoda
 5. Gromadzenie informacji
 6. Wykorzystanie "plików cookie"
 7. Kwestionariusze i ankiety
 8. Wykorzystanie zebranych informacji
 9. Zachowanie zebranych informacji
 10. Ujawnianie zebranych informacji
 11. Przekazywanie danych osobowych do innych krajów
 12. Twoje prawa do dostępu lub ograniczenia wykorzystania danych osobowych
 13. Twoje wykorzystanie informacji uzyskanych ze strony internetowej
 14. Używanie danych osobowych do kontaktowania się z Tobą w sprawie produktów i usług
 15. Strony internetowe osób trzecich
 16. Bezpieczeństwo
 17. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
 18. Kontakt z nami

1. O PSI-Pay


1.1. PSI-Pay to marka firmy PSI-Pay Ltd., spółki prawa Anglii i Walii o numerze rejestracyjnym 05899168, z siedzibą w Afon Building, Worthing Road, Horsham, West Sussex, RH12 1TL, Wielka Brytania. PSI-Pay Ltd. jest upoważniony przez Financial Conduct Authority (FCA) w Wielkiej Brytanii do wydawania pieniędzy elektronicznych, a także do świadczenia usług płatniczych. Numer rejestracyjny wydany przez FCA dla PSI-Pay to 900011.

Do góry

2. Wstęp


2.1. Bardzo poważnie traktujemy prywatność Twoich danych osobowych. Jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie, że dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych z 1998 r. Wielkiej Brytanii oraz przepisami o prywatności i łączności elektronicznej (Dyrektywa WE) z 2003 r. W Wielkiej Brytanii.

2.2. Niniejsza Polityka prywatności stanowi integralną część Warunków korzystania z Konta podmiotu gospodarczego i warunków korzystania z konta użytkownika ("Warunki korzystania") i opisuje, w jaki sposób zbieramy, przetwarzamy, ujawniamy i przekazujemy dane osobowe dostarczone nam podczas korzystania z usług ecoPayz. Proszę sprawdzić Warunki użytkowania w znaczeniu terminów pisanych wielką literą.

2.3. Przeczytaj uważnie niniejszy dokument dotyczący Polityki prywatności. Jest on prawnie wiążący dla Użytkownika podczas korzystania z usług ecoPayz.

Do góry

3. Dane osobowe


3.1. W niniejszej Polityce prywatności "dane osobowe" oznaczają informacje odnoszące się do konkretnej osoby i na tej podstawie umożliwiają odróżnienie danej osoby od innych osób.

3.2. Będziemy wykorzystywać dane osobowe wyłącznie do celów zgodnych z niniejszą Polityką prywatności oraz Warunkami korzystania.

Do góry

4. Twoja zgoda


4.1. Zgadzając się na Warunki użytkowania przed skorzystaniem z usług ecoPayz i korzystając z usług ecoPayz użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem Internetu, w tym na przekazywanie danych osobowych Użytkownika do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"). Jeśli nie zgadzasz się na gromadzenie, przetwarzanie lub ujawnianie Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, nie powinieneś korzystać z Usług ecoPayz.

4.2. Jeśli będziemy mieli zamiar gromadzić, przetwarzać lub ujawniać dane osobowe w celach nie wynikających z niniejszej Polityki prywatności, poinformujemy Cię o tym i damy Ci możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec zbierania, przetwarzania lub ujawniania Twoich danych osobowych.

Do góry

5. Gromadzenie informacji


5.1. Informacje o Tobie. Informacje przekazane nam podczas ubiegania się o usługi ecoPayz oraz podczas korzystania z usług ecoPayz mogą obejmować:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • adres (może obejmować adres zamieszkania i / lub adres pocztowy, a także kopie dowodu adresu, na przykład rachunek za media lub inny dokument z Twoim imieniem i nazwiskiem oraz nazwiskiem i adresem, wystawiony w ciągu ostatnich 6 (sześciu) miesięcy);
 • dokument tożsamości wydany przez rząd / ze zdjęciem (może to być ważny paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy);
 • numer ubezpieczenia społecznego;
 • osobisty numer identyfikacyjny lub dane paszportu lub dowodu osobistego;
 • numer telefonu (może zawierać numer telefonu stacjonarnego i / lub numer telefonu komórkowego);
 • adres e-mail;
 • szczegóły dotyczące instrumentu płatniczego (dane karty kredytowej / debetowej lub konta bankowego);
 • opis osobisty;
 • położenie geograficzne; i
 • możemy również poprosić Cię o wybranie pytania ochronnego, na które chcesz odpowiedzieć (np. Twoje miasto urodzenia lub imię Twojego pupila) i podanie nam hasła.

Używamy tych informacji, aby otworzyć konto ecoAccount dla Ciebie i zapewnić Ci usługi ecoPayz, na przykład, aby zarządzać Twoim kontem ecoAccount, przeprowadzać procedury sprawdzenia tożsamości i bezpieczeństwa, sprawdzanie poprawności i weryfikacji, przetwarzać lub przeprowadzać Transakcje, przelewy eMoney wysyłane do Ciebie, przetwarzać Twoje prośby o zakup eMoney lub odzyskanie eMoney z Twojego konta ecoAcount i komunikować się z Tobą.

5.2. Informacje o transakcjach. Informacje o Transakcji dotyczą informacji wymaganych do przetwarzania i realizacji Transakcji. Może to obejmować:

 • kwotę transakcji;
 • rodzaj transakcji;
 • szczegóły Transakcji, w tym przyczynę wykonania Transakcji i lokalizację geograficzną, z której Transakcja została poinstruowana i na którą została wyrażona zgoda;
 • adres e-mail odbiorcy;
 • numer telefonu odbiorcy; lub
 • możemy potrzebować od Ciebie dodatkowych informacji handlowych i / lub identyfikacyjnych, na przykład, jeśli wysyłasz lub odbierasz przesyłki o wysokiej wartości, lub jeśli jest to konieczne w celu przestrzegania przepisów przeciwdziałających praniu pieniędzy i innych obowiązkowych przepisów, a także jeśli wymagają tego Nasze wewnętrzne procedury;
 • w celu wykrycia potencjalnych nieautoryzowanych transakcji, zbieramy również adres protokołu internetowego (adres IP) używany do połączenia Twojego komputera, urządzenia mobilnego lub innego urządzenia z Internetem i którego używasz w celu uzyskania dostępu do Twojego konta ecoAccount, a także poprzez pobranie odcisków palców z urządzenia. Dane zbieramy w przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym i rozdzielczości ekranu.

5.3. Informacje o stronie. Kiedy odwiedzasz stronę internetową, automatycznie otrzymujemy informacje o pełnym strumieniu kliknięć Uniform Resource Locators (URL) na, przez i ze Strony internetowej (w tym dane i czas). Gromadzimy również informacje o Twoich danych logowania i stronach witryny internetowej, które odwiedzasz, gdy uzyskujesz dostęp do swojego konta ecoAccount i czasów, w których uzyskujesz dostęp do witryny, czasy odpowiedzi strony, błędy pobierania, długość wizyt na określonych stronach, informacje o interakcji na stronie (takie jak przewijanie , kliknięcia i przesuwanie kursora) oraz metody używane do przeglądania stron, typu i wersji przeglądarki internetowej, ustawień strefy czasowej, typów i wersji wtyczki przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego i platformy. Nie śledzimy stron internetowych odwiedzanych przed lub po opuszczeniu naszej witryny.

Używamy tych informacji, aby zrozumieć Twoje zachowanie i preferencje, rozwijać i ulepszać usługi ecoPayz oraz zarządzać obciążeniem na naszych serwerach.

5.4. Informacje na temat stron trzecich. Przekazując nam informacje osobiste o osobach (innych niż Ty), musisz uzyskać ich zgodę przed ujawnieniem nam swoich danych osobowych, w tym ich zgodę na zbieranie, przetwarzanie, ujawnianie i przekazywanie ich danych osobowych do celów określonych w niniejszym dokumencie dotyczącym Polityki prywatności.

Możemy zachować dane osobowe osoby trzeciej, na przykład adres e-mail osoby trzeciej, ponieważ może być konieczne świadczenie usług ecoPayz lub wypełnianie naszych zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów.

5.5. Informacje o Tobie dostarczone przez osoby trzecie. Ściśle współpracujemy ze stronami trzecimi i możemy otrzymywać od nich informacje o Tobie, na przykład podczas sprawdzania informacji dostarczonych przez Ciebie lub podczas weryfikacji Twojej tożsamości. Może to obejmować:

 • jeśli zarejestrujesz u nas instrument płatniczy (kartę kredytową / debetową lub konto bankowe), w miarę możliwości skorzystamy z usług autoryzacji karty, uwierzytelniania i kontroli oszustw, aby zweryfikować, że szczegóły Twojego instrumentu płatniczego i adresu są zgodne z informacjami, które nam przekazałeś, oraz sprawdzić, czy jesteś prawnie upoważniony do użycia instrumentu płatniczego, o którym informacje nam przekazujesz, oraz że instrument płatniczy (karta kredytowa / debetowa) nie został zgłoszony jako zgubiony lub skradziony;
 • jeśli zaciągniesz dług, na przykład, masz ujemne saldo na swoim ecoAccount, możemy przeprowadzić na Tobie kontrolę kredytową, uzyskując dodatkowe informacje o Tobie od agencji informacji kredytowej, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Według naszego wyłącznego uznania, możemy okresowo pobierać i przeglądać raport kredytowy dla firm i / lub konsumentów dla dowolnego konta i możemy zamknąć Twoje konto ecoAccount na podstawie informacji uzyskanych podczas przeglądu kredytowego.

5.6. Komunikacja z Zespołem Wsparcia Klienta – korespondencja i rozmowy telefoniczne. Możemy wysyłać do Ciebie komunikaty i powiadomienia na adres e-mail lub adres pocztowy, który nam przekazałeś podczas procesu składania wniosku o otwarcie konta ecoAccount (lub później zaktualizowanego przez Ciebie) lub do Twojego profilu ecoAccount na stronie internetowej. Możemy również komunikować się z Tobą telefonicznie w celu rozpatrzenia reklamacji od Ciebie lub innych Użytkowników lub Podmiotów Gospodarczych lub w celu zbadania podejrzanych Transakcji.

Aby zapewnić ciągłość świadczonej Usługi ecoPayz, możemy zachować i monitorować korespondencję (w tym wiadomości e-mail i faksy) przesyłaną do lub przez nas. Dodatkowo możemy nagrywać, monitorować i / lub utrzymywać połączenia telefoniczne wykonane do Nas lub przez Nas. Korespondencja i rozmowy telefoniczne mogą być monitorowane i zapisywane:

 • aby pomóc nam poprawić jakość usług ecoPayz;
 • aby sprawdzić, czy poprawnie wykonaliśmy Transakcje;
 • wykrywać, badać lub zapobiegać oszustwom lub innym przestępstwom i potencjalnym naruszeniom Warunków korzystania;
 • rozpatrzyć Twoje skargi i odpowiedzieć na Twoje pytania;
 • do celów regulacyjnych;
 • dla naszych celów szkoleniowych dla pracowników.

Do góry

6. Wykorzystanie "plików cookie"


6.1. Używamy plików cookie w celu odróżnienia Cię od innych Użytkowników i Podmiotów Gospodarczych, którzy korzystają z Usług ecoPayz lub od osób odwiedzających stronę internetową. Plik cookie to niewielki plik liter i cyfr, który jest wysyłany i przechowywany w przeglądarce internetowej Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, z której korzystasz za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do strony internetowej. Szczegółowe informacje na temat plików cookie, z których korzystamy oraz do celów, w których je wykorzystujemy, znajdują się w naszej Polityce plików cookie.

Do góry

7. Kwestionariusze i ankiety


7.1. Możemy zaoferować Ci opcjonalne kwestionariusze i ankiety do celów takich jak gromadzenie danych demograficznych, ocena Twoich zainteresowań i potrzeb oraz ocena Twoich doświadczeń z usługami ecoPayz. Zostaniesz powiadomiony o wykorzystaniu informacji zebranych przez te kwestionariusze i ankiety przed udziałem w ankiecie i / lub ankiecie.

7.2. Jeśli chcesz, nie musisz odpowiadać na pytania w tych ankietach i kwestionariuszach, możesz zrezygnować z otrzymywania informacji na temat ankiet i / lub kwestionariuszy.

Do góry

8. Wykorzystanie zebranych informacji


8.1. Gromadzimy i przetwarzamy informacje oraz dane osobowe w celu świadczenia usług ecoPayz na następujące sposoby:

 • do wykonywania naszych zobowiązań dotyczących Użytkownika, wynikających z Warunków korzystania i świadczenia Usług ecoPayz;
 • w celu odzyskania niezapłaconych Opłat lub ujemnego salda na Twoim koncie ecoAccount lub długu wynikającego z Warunków korzystania lub jakiegokolwiek obowiązującego prawa;
 • aby zapewnić funkcjonalność Twojego konta ecoAccount, na przykład na żądanie prośby o nowe hasło, jeśli je zapomnisz lub zgubisz;
 • w ramach naszych starań, aby usługi ecoPayz były bezpieczne, na przykład w celu zapobiegania oszustwom;
 • przestrzegania wszelkich obowiązujących wymogów prawnych, na przykład w celu spełnienia wymogów prawnych określonych w przepisach dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
 • komunikować się z Tobą i informować Cię o zmianach w Usługach ecoPayz;
 • administrowania usługami ecoPayz i strony internetowej w zakresie wewnętrznych operacji, na przykład rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, badań, statystycznych i ankiet;
 • rozwijania i ulepszania usług ecoPayz;
 • do administrowania stroną internetową i poprawy jej działania, do analizy Twojego zachowania i preferencji, do analizy trendów, do zarządzania obciążeniem na naszych serwerach, do zbierania danych demograficznych do segregowanego użycia;
 • przeprowadzania analizy rynku i planowania strategicznego;
 • w celu ustalenia, czy Użytkownik jest uprawniony do otrzymywania specjalnych funkcji, promocji i produktów od Nas lub do przekazywania mu informacji o specjalnych ofertach, promocjach i produktach, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące;
 • mierzenia lub rozumienia skuteczności reklamowania usług ecoPayz i dostarczania Tobie odpowiednich reklam;
 • aby umożliwić Ci uczestnictwo w interaktywnych funkcjach Usług ecoPayz, gdy zdecydujesz się to zrobić;
 • aby połączyć informacje Otrzymywane z innych źródeł dzięki informacjom, które nam przekazujesz, oraz informacjom, które zbieramy na Twój temat; wykorzystujemy te informacje do celów określonych powyżej (w zależności od rodzaju otrzymywanych informacji).

Do góry

9. Zachowanie zebranych informacji


9.1. Zamknięcie Twojego konta ecoAccount nie oznacza, że usuwamy dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat. W celu zapobiegania oszustwom i / lub ochronie bezpieczeństwa będziemy w dalszym ciągu przechowywać dane osobowe, w tym historię transakcji, przez co najmniej 5 (pięć) lat lub dłużej, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów ani udostępniane osobom trzecim, chyba że jest to konieczne, aby zapobiec oszustwom lub zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

Do góry

10. Ujawnianie zebranych informacji


10.1. Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika stronom trzecim w ograniczonych celach opisanych poniżej lub zgodnie z obowiązującym prawem. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 • jednostkom stowarzyszonym, podmiotom zależnym, agentom lub podwykonawcom, w celu zapewnienia świadczenia Usług ecoPayz i wykonania Naszych zobowiązań wynikających z Warunków korzystania;
 • usługodawcom autoryzującym karty, dostawcom usług uwierzytelniania i kontroli oszustw w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług ecoPayz oraz sprawdzania tożsamości i bezpieczeństwa, które przeprowadzamy;
 • biurom informacji kredytowej, agencjom windykacyjnym i / lub kancelariom prawnym lub do dochodzenia roszczeń sądowych dotyczących odzyskania środków, które jesteś nam winien;
 • do oceny ryzyka finansowego i ubezpieczeniowego;
 • władzom rządowym w odpowiedzi na wezwanie do sądu, nakaz, nakaz sądowy lub w inny sposób wymagany przez obowiązujące prawo;
 • władzom, agencjom, prowizjom lub podmiotom prywatnym, które pomagają nam w prowadzeniu lub współdziałaniu przy śledztwach dotyczących oszustw lub innych działań przestępczych lub nielegalnych, w których naszym zdaniem jest to uzasadnione i właściwe, lub w celu egzekwowania lub stosowania Warunków korzystania lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Naszego, innych Użytkowników lub Podmiotów Gospodarczych;
 • organom, agencjom lub komisjom rządowym w celu zapobiegania oszustwom i przestępstwom oraz ich wykrywaniu;
 • Twojemu agentowi lub przedstawicielowi prawnemu (takiemu jak posiadacz pełnomocnictwa udzielonego przez ciebie lub opiekuna wyznaczonego dla Ciebie);
 • podmiotom gospodarczym i / lub Użytkownikom, którzy zostali poproszeni o wykonanie Transakcji lub z której otrzymali przelew eMoney w celu weryfikacji tożsamości i bezpieczeństwa;
 • usługodawcom, którzy zarządzają marketingiem lub programami rozwojowymi w naszym imieniu;

10.2. Jeżeli osoba trzecia przetwarza Twoje dane osobowe w naszym imieniu, podlega ona ścisłym wymogom bezpieczeństwa i poufności, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i obowiązującym prawem. Upewnimy się, że Twoje dane osobowe są chronione przez stronę trzecią, której je ujawniamy, zgodnie z co najmniej tymi samymi standardami, które prezentuje niniejsza Polityka prywatności.

10.3. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie w celu świadczenia usług Usługodawcy lub w związku z Usługami ecoPayz. Strony trzecie, którym ujawniamy Twoje dane osobowe, są ograniczone umową lub obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wykorzystywania danych osobowych do celów drugorzędnych. Jeżeli osoba trzecia przetwarza dane osobowe we własnym imieniu, podlega to ich własnej polityce prywatności i obowiązującym przepisom.

10.4. Nie będziemy sprzedawać ani wynajmować żadnych Twoich danych osobowych stronom trzecim.

Do góry

11. Przekazywanie danych osobowych do innych krajów


11.1. Aby świadczyć usługi ecoPayz, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"). Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nasze podmioty stowarzyszone, spółki zależne, agentów, podwykonawców i usługodawców, a także podmioty gospodarcze zlokalizowane poza EOG. Podając dane osobowe, Użytkownik wyraża zgodę na ich przeniesienie, przechowywanie i / lub przetwarzanie. Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe są traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Do góry

12. Twoje prawa do dostępu lub ograniczenia wykorzystania danych osobowych


12.1. Możesz mieć prawo dostępu do danych osobowych, które posiadamy o Tobie. Możemy pobierać Opłatę za udostępnienie tych informacji.

12.2. Możesz wymagać od nas, abyśmy nie przetwarzali Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

12.3. W celu realizacji swoich praw wymienionych powyżej, prosimy o kontakt z nami poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres customersupport@ecopayz.com.

Do góry

13. Twoje wykorzystanie informacji uzyskanych ze strony internetowej


13.1. Akceptując niniejszą Politykę prywatności, Użytkownik zgadza się wykorzystywać wyłącznie te informacje, które Użytkownik mógł uzyskać w ramach usług ecoPayz w celu komunikacji z nami, a nie w przypadku niezamawianych informacji handlowych.

Do góry

14. Używanie danych osobowych do kontaktowania się z Tobą w sprawie produktów i usług


14.1. Używamy informacji dostarczonych przez Ciebie w celach marketingowych, abyśmy mogli poinformować Cię o ofertach specjalnych funkcji, promocji i produktów, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Możemy również powiedzieć Ci o produktach i usługach od naszych starannie wybranych partnerów biznesowych. To może trwać po zakończeniu Twojej relacji z nami.

14.2. W celach marketingowych skontaktujemy się z Tobą przez e-mail, o ile nie wyrazisz sprzeciwu. Możesz zmienić swoje preferencje w dowolnym momencie, otwierając swój profil ecoAccount, wybierając "Ustawienia osobiste" z menu po lewej stronie, wybierając "Opcjae konta", odznaczając pole wyboru dotyczące wiadomości reklamowych i klikając "Aktualizuj".

14.3. Akceptując Warunki korzystania, Użytkownik wyraża również zgodę na otrzymywanie informacji o ofertach dotyczących specjalnych funkcji, promocji i produktów.

Do góry

15. Strony internetowe osób trzecich


15.1. Nie ponosimy odpowiedzialności za operacje podmiotów gospodarczych lub stron trzecich, w tym, ale nie ograniczając się do ich praktyk w zakresie informacji. Jeśli przekazujesz informacje do lub za pośrednictwem strony internetowej Podmiotu gospodarczego lub strony trzeciej, pamiętaj, że te witryny mają swoje własne zasady ochrony prywatności i powinieneś zapoznać się z nimi przed przekazaniem swoich danych osobowych do nich lub za ich pośrednictwem.

Do góry

16. Bezpieczeństwo


16.1. Zobowiązujemy się do zapewnienia ochrony informacji, których nam udzielasz, korzystając z najnowocześniejszej technologii zabezpieczeń. Korzystamy z wiodących technologii, takich jak między innymi szyfrowanie przy użyciu najwyższej jakości szyfrów kryptograficznych przed przechowywaniem danych osobowych w bazie danych, wraz z zaporą ogniową i technologią zabezpieczeń sieciowych w celu ochrony naszych systemów komputerowych przed nieautoryzowanym dostępem. Regularnie testujemy nasze systemy bezpieczeństwa, a także współpracujemy z firmami zewnętrznymi w celu audytu i testowania naszych systemów i procesów bezpieczeństwa.

16.2. Nasi pracownicy i osoby trzecie, które świadczą usługi wsparcia dla nas, są zobowiązane do przestrzegania naszych standardów prywatności. Ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych pracownikom, którzy potrzebują tych informacji w celu świadczenia Tobie usług ecoPayz lub wykonywania naszych zobowiązań lub korzystania z naszych praw wynikających z Warunków korzystania.

Do góry

17. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności


17.1. Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. Powiadomimy Cię 2 (dwa) miesiące przed datą wejścia w życie jakiejkolwiek zmiany w niniejszej Polityce prywatności. Dokonamy tego, publikując powiadomienie o zmianach na stronie internetowej i wysyłając wiadomość e-mail z powiadomieniem na Twój adres e-mail.

17.2. Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce Prywatności będą obowiązywać po upływie 2 (dwóch) miesięcy od zamieszczenia ogłoszenia na Stronie Internetowej i powiadomienia Użytkownika e-mailem. Jeśli Przekażemy Ci powiadomienie i nie poinformujesz nas, że chcesz zakończyć korzystanie z usługi i zamknąć ecoAccount, to dalsze korzystanie z Usług ecoPayz oznacza akceptację zmian w niniejszej Polityce prywatności, a my będziemy traktować Cię jako osobę, która zaakceptowała zmiany.

Do góry

18. Kontakt z nami


18.1. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub praw użytkownika wynikających z obowiązujących przepisów, w tym wniosków o informacje i sprostowania dotyczących danych osobowych, które posiadamy, prosimy o kontakt z naszym zespołem wsparcia klienta. Możesz skontaktować się z zespołem wsparcia klienta za pośrednictwem:

18.2. Zespół Wsparcia Klienta jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, i odpowiada na wszelkie pytania. Jeśli zadzwonisz do zespołu wsparcia klienta, zostaw wiadomość zawierającą:

 • Twój numer ecoAccount;
 • jeśli jesteś użytkownikiem – Twoje imię i nazwisko
 • jeśli jesteś podmiotem gospodarczym – nazwę Twojej firmy oraz imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela;
 • Twój pełny numer telefonu, w tym kod kraju;
 • krótką wiadomość opisująca Twoje pytanie.

Do góry