PSI-Pay Warunki Użytkowania z Konta Użytkownika

Są to Warunki Użytkowania z PSI-Pay dla Konta Użytkownika mające zastosowanie do Usług ecoPayz, zgodnie z poniższą definicją. Przeczytaj je uważnie. Jeśli nie zgadzasz się z nimi, nie korzystaj z usług ecoPayz.

Niniejsze Warunki Użytkowania mogą zostać udostępnione w wielu językach; wszystkie wersje są prawnie wiążące, ale w przypadku niezgodności między wersją angielską a wersją przetłumaczoną, obowiązuje wersja angielska.

ZAWARTOŚĆ


Prosimy o kliknięcie w poniższe linki, jeśli chcesz przejść bezpośrednio do odpowiedniej sekcji niniejszych Warunków Użytkowania. Nagłówki mają jedynie charakter informacyjny i nie mają wpływu na konstrukcję i interpretację.

 1. O PSI-Pay
 2. Definicje
 3. Zakres
 4. Skontaktuj się z nami
 5. Usługi ecoAccount oraz ecoPayz
 6. Aplikowanie oraz otwieranie konta ecoAccount
 7. Uprawnienia
 8. Bezpieczeństwo ecoAccount
 9. Zakup eMoney
 10. Obciążenia zwrotne
 11. Niewyjaśnione doładowania i płatności; ujemne saldo na ecoAccount
 12. Korzystanie z ecoAccount dla Transakcji eMoney
 13. Otrzymywanie przelewów eMoney
 14. Odzyskiwanie eMoney
 15. Informacje o działaniach na ecoAccount
 16. Zakazane Transakcje
 17. Opłaty
 18. Wierzytelność
 19. Gwarancje i zrzeczenia
 20. Sprawdzanie poprawności zabezpieczeń oraz postępowania weryfikacyjne
 21. Prywatność
 22. Procedura składania zażaleń
 23. Zawieszenie i zamknięcie ecoAccount
 24. Kontakt
 25. Zmiany w niniejszych Warunkach Użytkowania
 26. Różne

1. O PSI-Pay


PSI-Pay to marka firmy PSI-Pay Ltd., spółki prawa Anglii i Walii o numerze rejestracyjnym 05899168, z siedzibą w Afon Building, Worthing Road, Horsham, West Sussex, RH12 1TL, Wielka Brytania. PSI-Pay Ltd. jest upoważniony przez Financial Conduct Authority (FCA) w Wielkiej Brytanii do wydawania pieniędzy elektronicznych, a także do świadczenia usług płatniczych. Numer rejestracyjny wydany przez FCA dla PSI-Pay to 900011.

Do góry

2. Definicje


Poniższe terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie w niniejszych Warunkach Użytkowania:

"Dzień roboczy" – każdy dzień inny niż sobota lub niedziela lub święto lub dzień wolny od pracy w Anglii.

"Podmiot gospodarczy" – osoba prawna, podmiot gospodarczy lub podmiot, który spełnia wszystkie kryteria kwalifikowalności określone w Warunkach Użytkowania dla konta podmiotu gospodarczego i który otwiera i utrzymuje ecoAccount oraz może korzystać z usług ecoPayz, w tym wysyłania płatności i otrzymywania płatności od użytkowników.

"Konto podmiotu gospodarczego" – konto ecoAccount otwarte i utrzymywane pod nazwą podmiotu gospodarczego, umożliwiające wysyłanie płatności i otrzymywanie płatności.

"Zasady dotyczące reklamacji" – Nasze zasady dotyczące skarg w zakresie usług ecoPayz dostępnych na stronie internetowej, które mogą być co pewien czas zmieniane.

"Waluta ecoAccount" – euro lub inna waluta udostępniona do wyboru przez Ciebie i zarejestrowana dla każdego konkretnego konta ecoAccount, na podstawie którego ustalana jest wartość nominalna eMoney.

"Zespół Wsparcia Klienta" – nasza usługa wsparcia klienta dostępna 24/7, udzielająca odpowiedzi na wszelkie pytania.

"ecoAccount" – internetowe konto eMoney otwarte i utrzymywane w Twoim imieniu i imieniu innych użytkowników lub podmiotów gospodarczych i przez Nas obsługiwane.

"ecoPayz" – Nasza marka (PSI-Pay).

"Usługi ecoPayz" – innowacyjne usługi płatnicze świadczone przez Nas i oparte na wydawanych przez Nas na żądanie pieniędzy eMoney, dla Twojego konta oraz kont innych użytkowników lub podmiotów gospodarczych i obejmujące działania wymagane dla operacji z kontem ecoAccount, weryfikację tożsamości i kontrole bezpieczeństwa, realizację Transakcji, otrzymanie przelewów eMoney, wystawianie i odzyskiwanie eMoney oraz inne działania, zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania.

"eMoney" – wartość pieniężna przechowywana w formie elektronicznej wydawana przez nas zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa krajowego Zjednoczonego Królestwa oraz obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej i niniejszymi Warunkami Użytkowania.

"EOG" – Europejski Obszar Gospodarczy.

"Opłaty" – opłaty i prowizje pobierane przez nas za korzystanie z usług ecoPayz. Obowiązujące opłaty i obciążenia są wyświetlane w sekcji "Pytania ogólne" w dziale pomocy na stronie internetowej.

"Dane logowania" – unikalny sposób identyfikacji w postaci nazwy użytkownika i hasła (ustawiane przez podmiot gospodarczy lub użytkownika na jego / jej własne konto) oraz, jeśli korzystasz z dwuetapowego systemu weryfikacji (silne uwierzytelnianie klienta) dane uwierzytelniające, a także inne dane uwierzytelniające konta ecoAccount, w tym między innymi bezpieczna identyfikacja, pytania bezpieczeństwa i odpowiedzi.

"Aplikacja mobilna" – rozwiązanie informatyczne dostępne na urządzeniach mobilnych wyłącznie dla użytkowników w celu uzyskania dostępu i częściowego korzystania z usług ecoPayz. Możemy udostępnić tę usługę podmiotom gospodarczym w przyszłości.

"Urządzenie mobilne" – przenośne urządzenie komputerowe, takie jak smartfon lub tablet.

"Polityka prywatności" – nasza polityka prywatności dotycząca usług ecoPayz dostępnych na stronie internetowej, która może być co pewien czas zmieniana.

"PSI-Pay", "My", "Nas" lub "Nasze" – PSI-Pay Ltd., spółka prawa Anglii i Walii, upoważniona przez Financial Conduct Authority Wielkiej Brytanii do emisji pieniędzy elektronicznych i w ten sposób świadcząca usługi płatnicze zgodnie z opisem w niniejszych Warunkach Użytkowania.

"Zakup" eMoney – wypłata do nas środków w wysokości wartości nominalnej eMoney oraz wystawienie i uznanie przez nas konta ecoAccount zakupionymi eMoney.

"Odzysk", "odzyskiwanie", "odzyskanie" eMoney – konwersja eMoney na wartość pieniężną według wartości nominalnej, dzięki czemu eMoney zostaną wycofane z konta ecoAccount.

"Warunki Użytkowania" – niniejsze Warunki Użytkowania Konta użytkownika dostępne na stronie internetowej, które mogą być co jakiś czas zmieniane zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z konta użytkownika.

"Transakcja" – przeniesienie eMoney poprzez obciążenie Twojego konta ecoAccount i równoczesnego kredytowania konta ecoAccount innego użytkownika lub podmiotu gospodarczego, zgodnie z instrukcjami i zgodą udzieloną przez Ciebie na mocy niniejszych Warunków Użytkowania, w każdym przypadku po odjęciu stosownych opłat.

"Użytkownik" – osoba, która spełnia wszystkie wymagania kwalifikacyjne określone w niniejszych Warunkach Użytkowania, która otwiera i utrzymuje ecoAccount, tym samym zgadzając się na niniejsze Warunki Użytkowania.

"Konto użytkownika" – konto ecoAccount otwarte i przechowywane w pod nazwą użytkownika oraz umożliwiające wysyłanie płatności do i otrzymywanie płatności od innych użytkowników i podmiotów gospodarczych.

"Strona internetowa" – witryna oznaczona jako ecoPayz i odnosząca się do domeny https://www.ecopayz.com/. Termin "Strona internetowa" obejmuje również odwołanie do Aplikacji mobilnej w niniejszych Warunkach Użytkowania, jeśli jej dotyczy.

"Ty", "Twój" – ty, Użytkownik, który otwiera i utrzymuje ecoAccount, tym samym zgadzając się na niniejsze Warunki Użytkowania.

Do góry

3. Zakres


3.1. Niniejsze Warunki Użytkowania wraz z Zasadami dotyczącymi reklamacji, Polityką plików cookie i Polityką prywatności oraz innymi określonymi w nich warunkami i postanowieniami stanowią prawnie wiążącą umowę między Tobą a nami jako podstawę prawną do otwarcia, używania i utrzymywania Twojego konta ecoAccount i korzystania z niego, renderowanie i odbieranie innych usług ecoPayz.

3.2. Niniejsze Warunki Użytkowania są skuteczne i stanowią prawnie wiążącą umowę po wyrażeniu zgody poprzez zaznaczenie pola "Przeczytałem i zgadzam się z Warunkami korzystania z usługi PSI" na stronie internetowej, zgodnie z wymaganiami. Potwierdzasz, że akceptujesz i zgadzasz się, że korzystanie z usług ecoPayz przez Ciebie oznacza akceptację niniejszych Warunków Użytkowania. Potwierdzasz, że działasz we własnym imieniu, a nie w imieniu żadnej innej osoby. Twoja zgoda i akceptacja niniejszych Warunków Użytkowania jest warunkiem zawieszającym otwarcie, używanie i utrzymanie Twojego konta ecoAccount.

3.3. Zalecamy pobranie lub wydrukowanie kopii niniejszych Warunków Użytkowania i przechowywanie ich w celu archiwizowania i późniejszego wykorzystania. Jeśli chcesz otrzymać kopię niniejszych Warunków Użytkowania lub innych dokumentów prawnych pojawiających się na stronie internetowej, powinieneś wysłać wiadomość e-mail na adres customersupport@ecopayz.com z prośbą i słowami "Dokumenty zasadnicze" w temacie wiadomości e-mail. Jeśli Użytkownik zwróci się do nas z prośbą o udostępnienie informacji Użytkownikowi częściej, w inny sposób niż określony w niniejszych Warunkach Użytkowania lub poprosi o informacje, których nie wymagamy w ramach niniejszych Warunków Użytkowania lub jakiegokolwiek obowiązującego prawa, możemy pobrać opłatę za podanie tych informacji lub ich udostępnienie.

Do góry

4. Kontakt z nami


4.1. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków Użytkowania lub jakichkolwiek kontaktów z nami, możesz skontaktować się z naszym Zespołem Wsparcia Klienta:

4.2. Nasz Zespół Wsparcia Klienta jest dostępny 24/7 aby odpowiadać na wszelkie pytania, które możesz mieć. Jeśli zadzwonisz do Zespołu Wsparcia Klienta, zostaw wiadomość zawierającą:

 • Twój numer ecoAccount;
 • Twoje imię i nazwisko;
 • Twój pełny numer telefonu, w tym kod kraju;
 • krótką wiadomość na temat Twojego pytania lub skargi.

Do góry

5. Usługi ecoAccount oraz ecoPayz


5.1. ecoAccount to internetowe konto eMoney, dzięki któremu możesz przechowywać, przesyłać i odbierać eMoney. Jeśli Użytkownik uiści obowiązujące opłaty i zastosuje się do niniejszych Warunków Użytkowania, może wykorzystać swoje ecoAccount do otrzymywania przelewów eMoney od innych Użytkowników i podmiotów gospodarczych, a także może nabyć eMoney, które zostaną wydane i zaksięgowane na Twoim koncie ecoAccount, dzięki czemu możesz dokonywać przelewów eMoney do innych Użytkowników i podmiotów gospodarczych. Ponadto możesz wykupić eMoney ze swojego konta ecoAccount, korzystając z różnych instrumentów płatniczych zapewnionych przez strony trzecie (instytucje finansowe lub stowarzyszenia i innych dostawców usług płatniczych) i udostępnimy je Tobie, w razie potrzeby włączamy możliwość odebrania eMoney jako środków w Walucie konta ecoAccount, przekazując te środki na Twoje konto bankowe.

5.2. eMoney są wydawane i przelewane na Twoje konto ecoAccount zgodnie z prawem krajowym Wielkiej Brytanii i obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej oraz niniejszymi Warunkami Użytkowania.

5.3. Akceptując niniejsze Warunki Użytkowania, akceptujesz i zgadzasz się, że:

 • My (PSI-Pay) nie jesteśmy bankiem.
 • Konto ecoAccount nie jest kontem bankowym.
 • Konto ecoAccount nie jest ubezpieczone przez żadną agencję rządową. Oznacza to, że w mało prawdopodobnym przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zaspokoić roszczeń wobec Nas w związku z eMoney przechowywanymi na Twoim ecoAccount, nie istnieje żaden program usług finansowych, który mógłby dokonać rekompensaty. Mimo że Twoje ecoAccount nie jest ubezpieczone przez żadną agencję rządową, ściśle przestrzegamy wymagań prawnych prawa krajowego Wielkiej Brytanii i obowiązujących przepisów Unii Europejskiej. Są one tworzone i wydawane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i płynności eMoney wydanych i zaksięgowanych na Twoim ecoAccount.
 • Nie pełnimy funkcji zarządcy, powiernika ani posiadacza rachunku depozytowego w odniesieniu do salda na Twoim ecoAccount.
 • Nie wypłacamy odsetek od sald na Twoim ecoAccount.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność na własny koszt w celu zapewnienia, że jego systemy komputerowe i rozwiązania w zakresie technologii informacyjnej oraz dostępne instrumenty płatnicze są odpowiednie do korzystania z usług ecoPayz.

5.4. Chociaż nie masz obowiązku utrzymywania salda na swoim ecoAccount, jeśli masz na nim saldo, środki reprezentujące to saldo są rozdzielane i łączone z funduszami reprezentującymi salda na rachunkach ecoAccount innych Użytkowników i Podmiotów Gospodarczych posiadanych przez nas. Wszelkie odsetki naliczone na koncie zbiorczym będą należeć do Nas.

Do góry

6. Aplikowanie oraz otwarcie ecoAccount


6.1. Aby rozpocząć korzystanie z usług ecoPayz, należy otworzyć konto ecoAccount, rejestrując się zgodnie z opisem na stronie internetowej. W ramach Twojego zgłoszenia musisz wyrazić zgodę na niniejsze Warunki Użytkowania oraz następujące zasady włączone i stanowiące część niniejszych Warunków Użytkowania:

6.2. Musisz mieć zdolność prawną i nieograniczone prawa do wyrażania zgody na niniejsze Warunki Użytkowania, a także Zasady dotyczące reklamacji, Politykę plików cookie i Politykę prywatności.

6.3. W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otwarcia konta ecoAccount możesz zamknąć swoje bezpłatne ecoAccount, powiadamiając Zespół Wsparcia Klienta o swojej decyzji. Transakcje i obowiązujące opłaty za Transakcje zrealizowane przed zamknięciem Twojego konta, w tym Transakcje, które zostały zainicjowane i zaakceptowane (potwierdzone) przez Ciebie, ale nie zostały wykonane przez Nas przed zamknięciem Twojego konta, nie zostaną zwrócone zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania.

Do góry

7. Uprawnienia


7.1. Aby korzystać z usług ecoPayz:

 • Musisz otworzyć konto ecoAcount zgodnie z instrukcjami, które przekazujemy Ci podczas procesu składania wniosku.
 • Musisz podać wszystkie informacje, o które prosimy podczas procesu składania wniosku na stronie internetowej.
 • Musisz mieć co najmniej 18 lat i być osobą pełnoletnią w swoim kraju zamieszkania. Otwierając konto ecoAccount, oświadczasz, że przestrzegasz tych zasad. Możemy poprosić Cię o okazanie dowodu Twojego wieku w dowolnym momencie.
 • Musisz utrzymywać stały adres, numer telefonu i adres e-mail i móc z nich korzystać w celu otrzymywania usług ecoPayz.
 • Użytkownik nie może naruszać Warunków Użytkowania PSI-Pay dla konta użytkownika lub mieć ograniczonego dostępu do konta ecoAccount lub w przeszłości posiadać zamknięte przez nas konto ecoAccount. Jednakże, według naszego uznania, możemy otworzyć dla Ciebie ecoAccount na Twoje żądanie, jeśli zaistnieje którakolwiek z tych okoliczności.
 • Nie możesz być zarejestrowany i być rezydentem podatkowym w kraju, w którym nie świadczymy usług ecoPayz.

7.2. Wszystkie informacje, które podajesz podczas składania wniosku o usługi ecoPayz lub w późniejszym terminie, muszą być prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku niedotrzymania tego warunku przez Użytkownika. Zobowiązujesz się nie podawać fałszywych, niedokładnych, niekompletnych, przestarzałych lub wprowadzających w błąd informacji. Użytkownik zobowiązuje się nie podawać danych dotyczących imienia, nazwiska, adresu, karty kredytowej / debetowej ani rachunku bankowego, do używania których nie jest prawnie upoważniony. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zaktualizować dane ecoAccount, podając swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail lub dane konta bankowego, wprowadzając zmiany na stronie internetowej, o ile taka opcja jest dostępna, lub kontaktując się z Zespołem Wsparcia Klienta. Brak zachowania wszystkich Twoich danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i aktualnych może mieć wpływ na Twoje uprawnienia do Twojego konta ecoAccount lub na naszą zdolność świadczenia Tobie usług ecoPayz. Możemy w dowolnym momencie poprosić Cię o potwierdzenie dokładności informacji, które nam przekazujesz, lub o przekazanie nam dokumentów lub innych dowodów weryfikujących te informacje.

7.3. Możesz otworzyć rachunek ecoAccount tylko wtedy, gdy jest to zgodne z prawem w Twoim kraju zamieszkania. Otwierając konto ecoAccount gwarantujesz, że Twoje otwarcie i korzystanie z konta ecoAccount nie narusza żadnych praw obowiązujących w Twoim kraju zamieszkania. Uchroni nas to przed stratami, które ponosimy w związku z naruszeniem tego wymogu.

7.4. Będziesz mógł korzystać z usług ecoPayz dopiero po przekazaniu nam wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do świadczenia usług ecoPayz oraz po zakończeniu naszych procedur weryfikacji tożsamości i bezpieczeństwa. Może to skutkować prośbami o dodatkowe informacje i dokumenty w ramach przepisów przeciwdziałających praniu pieniędzy oraz innych obowiązkowych przepisów prawa i naszych wewnętrznych procedur.

Do góry

8. Bezpieczeństwo ecoAccount


8.1. Gdy otworzysz konto ecoAccount, wybierzesz i wprowadzisz unikalne i silne hasło oraz informacje dotyczące odzyskiwania hasła. Radzimy nie wybierać hasła ani informacji o odzyskiwaniu hasła, które ktoś mógłby znać lub łatwo o Tobie znaleźć. Aby uzyskać wstępny i późniejszy dostęp do konta ecoAccount, musisz podać nazwę użytkownika, hasło i jeśli korzystasz z dwuetapowego systemu weryfikacji (silne uwierzytelnienie klienta), dane uwierzytelniające wymagane na "Stronie logowania", następnie naciśnij przycisk "Zaloguj się" na stronie internetowej.

8.2. Działania z Twoim kontem ecoAccount i na Twoim koncie ecoAccount będą uznawane za prawidłowe po uzyskaniu dostępu do Twojego konta ecoAccount poprzez poprawne wpisanie nazwy użytkownika przy logowaniu, hasła oraz, jeśli korzystasz z dwuetapowego systemu weryfikacji (silne uwierzytelnienie klienta), również wymaganych danych uwierzytelniających. Możemy założyć, że ktoś, kto poprawnie wprowadza Twoją nazwę użytkownika, hasło i jeśli korzystasz z dwuetapowego systemu weryfikacji (silne uwierzytelnienie klienta), również dane uwierzytelniające, w zależności od potrzeb, ma nieograniczone prawa dostępu i korzystania z Twojego ecoAccount, łącznie z, ale nie wyłącznie, do autoryzowania Transakcji i wprowadzania zmian w Twoim profilu ecoAccount. Jesteśmy upoważnieni do traktowania wszelkich działań tej osoby jako ważnych i autoryzowanych przez Ciebie.

8.3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie w tajemnicy swoich danych logowania i innych danych uwierzytelniających i / lub dokumentów odpowiednich dla swojego konta ecoAccount oraz trzymanie ich w bezpiecznym miejscu i nieujawnianie osobom trzecim. Zaleca się regularne zmienianie hasła na swoim ecoAccount, co najmniej co 3 (trzy) do 6 (sześć) miesięcy, aby zmniejszyć ryzyko naruszenia bezpieczeństwa w stosunku do Twojego konta ecoAccount. Nie będziesz w stanie uzyskać dostępu do swojego konta ecoAccount i będzie automatycznie wymagana zmiana hasła, jeśli nie uzyskasz dostępu do swojego konta ecoAccount przez 60 (sześćdziesiąt) kolejnych dni lub dłużej. Nigdy nie wolno nikomu zezwalać na dostęp do konta ecoAccount ani na przyglądanie się lub przysłuchiwanie się gdy zyskujesz dostęp do konta ecoAccount lub w trakcie korzystania z niego. Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia uzasadnionych kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych logowania oraz zapobieżenia nieuczciwemu lub nieuprawnionemu korzystaniu z konta ecoAccount. Uwzględnimy również wszelkie Transakcje i zmiany w Twoim profilu ecoAccount w sposób autoryzowany przez Ciebie, jeśli tylko część informacji wymienionych w niniejszych Warunkach Użytkowania zostanie nam przekazana. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty wynikłe z nieutrzymania Twojego konta ecoAccount w bezpiecznym lub nieautoryzowanym użyciu, chyba że wyraźnie określono to w niniejszych Warunkach Użytkowania.

8.4. Jeśli masz jakiekolwiek przesłanki lub podejrzenia, że Twoje dane do logowania lub inne dane uwierzytelniające Twoje konto ecoAccount zostały utracone, skradzione, przywłaszczone, użyte (lub próbowano ich użyć) bez upoważnienia lub że zostały w inny sposób naruszone bez Twojego upoważnienia, zalecamy natychmiastową zmianę hasła. Musisz natychmiast skontaktować się z naszym Zespołem Wsparcia Klienta, aby dowiedzieć się więcej o utracie, kradzieży, sprzeniewierzeniu, nieuprawnionym użyciu lub próbach użycia Twojego konta ecoAccount, danych logowania lub innych danych uwierzytelniających Twojego konta ecoAccount bez upoważnienia. Powinieneś to zrobić kontaktując się z Zespołem Wsparcia Klienta przez telefon lub e-mail lub publikując wiadomość na swoim profilu ecoAccount na stronie internetowej. Jakakolwiek nieuzasadniona zwłoka w informowaniu Nas może skutkować zwiększeniem Twoich strat. Gdy otrzymamy od Ciebie powiadomienie, zawiesimy funkcjonalność Twojego konta ecoAccount i uniemożliwisz innym osobom korzystanie z niego. Zostanie zarejestrowana data i godzina otrzymania powiadomienia oraz zawieszenia funkcjonalności Twojego konta ecoAccount. Wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że funkcjonalność Twojego konta ecoAccount jest zawieszona i dostaniesz instrukcje, których należy przestrzegać w celu przywrócenia funkcjonalności Twojego konta ecoAccount. Będziemy administrować i przechowywać wszystkie dane dotyczące zawieszenia Twojego konta ecoAccount na podstawie Twojego powiadomienia przez 18 (osiemnaście) miesięcy. Poinformujemy Cię o otrzymaniu Twojego powiadomienia na Twój pisemny wniosek i przed upływem 18 (osiemnastu) miesięcy.

8.5. Należy dołożyć wszelkich starań, aby upewnić się, że Twój adres e-mail jest bezpieczny i dostępny tylko dla Ciebie, ponieważ Twój adres e-mail może zostać wykorzystany do zresetowania hasła Twojego konta ecoAccount, a my możemy go użyć do komunikacji z Tobą w sprawie bezpieczeństwa twojego ecoAccount. Jeśli ktoś spróbuje uzyskać dostęp lub narazić na szwank Twój adres e-mail, który został nam przekazany bez Twojego upoważnienia, powinieneś bez zbędnej zwłoki po uzyskaniu informacji o tym skontaktować się z Zespołem Wsparcia Klienta i poinformować nas o Twoim nowym adresie e-mail, z którego będziemy korzystać. Każda nieuzasadniona zwłoka w powiadamianiu nas może skutkować Twoimi stratami.

8.6. Aby nie zagrażać bezpieczeństwu Twojego ecoAccount, musisz zawsze upewnić się, że Twoje dane do logowania nie są przechowywane przez przeglądarkę lub zapisane w pamięci podręcznej lub w inny sposób zapisane. Powinieneś na własny koszt zapewnić sprawny i bezpieczny sprzęt, oprogramowanie i inne urządzenia oraz dowolną sieć komunikacyjną (w tym dostęp do publicznego systemu telekomunikacyjnego) wykorzystywaną do uzyskiwania dostępu i korzystania z Twoich usług ecoAccount i ecoPayz. W każdym przypadku powinieneś poinformować nas tak szybko, jak możesz, jeśli zauważysz, że coś jest nie tak z usługami ecoPayz lub stroną internetową, lub jeśli cokolwiek wygląda inaczej. Użytkownik jest zobowiązany przekazywać nam wszelkie informacje, kiedy pytamy o to, co się stało.

Do góry

9. Zakup eMoney


9.1. Aby dokonać zakupu eMoney, musisz podać nazwę użytkownika, hasło i, jeśli korzystasz z dwuetapowego systemu weryfikacji (silne uwierzytelnienie klienta), dane uwierzytelniające, następnie w polu "Strona logowania" nacisnąć przycisk "Zaloguj się" na stronie internetowej i postępować zgodnie z instrukcjami korzystania z instrumentów płatniczych. Mogą Ci zostać zaprezentowane różne instrumenty płatnicze i możesz wybrać jedną lub więcej z listy instrumentów płatniczych udostępnionych Tobie w zależności od Twojego kraju zamieszkania. Instrumenty płatnicze są usługami płatniczymi świadczonymi przez strony trzecie (instytucje finansowe lub stowarzyszenia lub innych dostawców usług płatniczych) i nie są częścią usług ecoPayz.

9.2. Aby dokonać zakupu eMoney, musisz na naszą prośbę podać nam wymagane informacje, w tym wszystkie weryfikacje tożsamości i bezpieczeństwa. W zależności od kraju zamieszkania i / lub wybranego instrumentu płatności, możemy ograniczyć kwotę eMoney dozwoloną do zakupu.

9.3. Nie ponosimy odpowiedzialności za wydanie eMoney, dopóki nie otrzymamy środków na zakup odpowiedniej kwoty eMoney. Zakupione eMoney zostaną zaksięgowane na Twoim koncie ecoAccount bezzwłocznie po otrzymaniu środków, które zostaną wypłacone za konkretny zakup eMoney. Niektóre Transakcje, takie jak płatności kartami kredytowymi / debetowymi, mogą zostać zaksięgowane na Twoim koncie ecoAccount natychmiast na Twoje żądanie i zanim otrzymamy środki na konkretny zakup eMoney. Jednak uznanie eMoney na Twoim koncie ecoAccount przed otrzymaniem środków na zakup eMoney zostanie anulowane i cofnięte, jeśli nie otrzymamy środków w odpowiednim terminie. Odliczymy cofniętą Transakcję z salda na Twoim koncie ecoAcount. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty poniesione przez kogokolwiek z powodu cofniętych Transakcji.

9.4. Kwota eMoney zakupionych na ecoAccount jest równa wartości pieniężnej eMoney otrzymanej z rachunku płatniczego lub instrumentu płatniczego wybranego przez Użytkownika po odjęciu wszelkich obowiązujących opłat. Upoważniasz nas do uzyskiwania lub otrzymywania środków w Twoim imieniu z wybranego przez Ciebie instrumentu płatniczego lub rachunku płatniczego, wraz z obowiązującymi opłatami, a następnie wydajemy eMoney na Twoje ecoAccount.

9.5. Udostępnimy Ci szczegóły wszystkich opłat oraz zestawienie opłat, jeśli dotyczy, naliczonych przez Nas i płatnych przez Ciebie. Korzystając z usług ecoPayz, możesz również być zobowiązany do uiszczenia stosownych opłat stronom trzecim (instytucjom finansowym lub stowarzyszeniom lub innym dostawcom usług płatniczych). Nie możemy udostępnić szczegółów opłat, które mogą być pobierane przez te strony, i zgadzając się na niniejsze Warunki Użytkowania, potwierdzasz, że to zrozumiałeś.

9.6. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszystkie zakupy eMoney są ostateczne i nieodwracalne. Nie możemy sprawić, aby wybrany przez Ciebie rachunek płatniczy lub instrument płatniczy został zrefundowany po złożeniu przez Ciebie wniosku i wyrażeniu zgody na wykonanie zakupu eMoney, który Twoim zdaniem powstał w wyniku błędu. Jednak w takim przypadku możesz skorzystać z eMoney na podstawie niniejszych Warunków Użytkowania.

Do góry

10. Obciążenia zwrotne


10.1. Musisz honorować zakup eMoney. Jeśli wybrałeś instrument płatniczy do zakupu eMoney, który podlega prawu do obciążenia zwrotnego, zgadzasz się, że nie skorzystasz z prawa do obciążenia zwrotnego i nie obciążysz zakupu eMoney dokonanego przy użyciu tego instrumentu płatniczego, który został zaksięgowany na Twoim koncie ecoAccount innym niż w sytuacjach, gdy nie spełniliśmy naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania, co skutkowałoby tym, że masz prawo do zwrotu pieniędzy za zakupione eMoney. Nie możesz obciążyć zwrotem jakiegokolwiek zakupu eMoney ani zezwalać na obciążenie zwrotne z jakiegokolwiek zakupu eMoney, w tym, między innymi, sporów z podmiotami gospodarczymi za niedostarczenie towarów lub usług lub niewystarczające saldo na koncie instrumentu płatniczego.

10.2. Bez ograniczania naszych praw lub środków zaradczych zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania lub innymi obowiązującymi przepisami prawa, jeśli anulujesz, obciążysz lub cofniesz zakup eMoney, jesteś odpowiedzialny za wypłacenie nam środków w wysokości równej wartości nominalnej zakupionych eMoney, wraz z obowiązującymi opłatami. Możemy, według naszego uznania, odzyskać kwotę anulowanego zakupu lub obciążenia zwrotnego eMoney, zmniejszając saldo na Twoim koncie ecoAccount lub w inny sposób pobierając kwotę od Ciebie. Możemy pobierać opłaty i wydatki ponoszone w związku z obciążeniem zwrotnym i działaniami podjętymi w celu zakwestionowania tego samego.

Do góry

11. Niewyjaśnione środki i płatności, ujemne saldo na ecoAccount


11.1. Niektóre opcje zakupu eMoney mogą uprawniać Cię do otrzymania uznania eMoney na Twoim koncie ecoAccount, zanim Twoja płatność za zakup eMoney i obowiązujące opłaty zostaną rozliczone przez wyznaczoną instytucję finansową lub stowarzyszenie lub innego dostawcę usług płatniczych. W takim przypadku możemy okresowo przedstawiać te nierozliczone płatności Twojej instytucji finansowej, stowarzyszeniu lub innemu dostawcy usług płatniczych. Ponadto, możemy obciążyć Twoje konto ecoAccount niewystarczającymi środkami i nierozliczonymi płatnościami, uzyskać je odpowiednio od wyznaczonej instytucji finansowej lub stowarzyszenia lub innego dostawcy usług płatniczych lub odebrać je od Ciebie na inne sposoby. Poinformujemy Cię o tym zanim to zrobimy, chyba że poinformowanie Cię o tym będzie naruszało środki bezpieczeństwa lub w inny sposób będzie bezprawne, w takim przypadku poinformujemy cię, kiedy uzyskamy na to pozwolenie.

11.2. Saldo ujemne na Twoim koncie ecoAccount to sytuacja, w której nie ma wystarczająco dużo eMoney na Twoim ecoAccount. Saldo ujemne na Twoim ecoAccount może wystąpić z różnych przyczyn opisanych w niniejszych Warunkach Użytkowania (na przykład, jeśli korzystasz z prawa do obciążenia zwrotnego, mimo że nie jest to dozwolone na mocy niniejszych Warunków Użytkowania lub jeśli zażądamy spłaty nieuzasadnionego zwrotu eMoney, który od nas otrzymałeś). Wszelkie ujemne saldo na Twoim koncie ecoAccount to Twój dług wobec Nas z natychmiastowym terminem płatności. Możemy zażądać i odebrać od Ciebie płatności, aby w dowolnym momencie pokryć zaległe saldo ujemne na Twoim ecoAccount. Niewykonanie przez Użytkownika płatności jest naruszeniem niniejszych Warunków Użytkowania. Możemy w każdej chwili przesłać Ci przypomnienia lub podjąć inne czynności windykacyjne, w tym, nakazanie agencji windykacyjnej lub radcy prawnemu dochodzenia roszczenia sądowego. Możemy również naliczać opłaty i kwoty, które racjonalnie ponosimy w związku z windykacją lub egzekwowaniem prawa.

Do góry

12. Korzystanie z ecoAccount do Transakcji eMoney


12.1. Aby autoryzować Transakcje eMoney, musisz podać nazwę użytkownika, hasło i jeśli korzystasz z dwuetapowego systemu weryfikacji (silne uwierzytelnienie klienta), dane uwierzytelniające wymagane na "Stronie logowania", klikając w przycisk "Zaloguj się" na stronie internetowej i postępując zgodnie z procedurą wykonywania Transakcji. Uznamy Transakcję za autoryzowaną przez Ciebie, jeśli została ona zainicjowana i jeśli została na nią wyrażona zgoda po pomyślnym uzyskaniu dostępu do Twojego konta przez prawidłowe podanie Twojej nazwy użytkownika, hasła oraz jeśli korzystasz z dwuetapowego systemu weryfikacji (silne uwierzytelnienie klienta), także danych uwierzytelniających zgodnie z wymaganiami.

12.2. Przetworzymy i zrealizujemy dowolną Transakcję, która jest autoryzowana, inicjowana i akceptowana przez Użytkownika zgodnie z procedurą dokonywania Transakcji określonymi na stronie internetowej oraz w niniejszych Warunkach Użytkowania.

12.3. Transakcja zostanie uznana za zainicjowaną przez Użytkownika po wprowadzeniu wymaganych informacji w formularzu zlecenia płatniczego dostępnym na stronie internetowej i przesłaniu go nam zgodnie z procedurą na stronie internetowej.

12.4. Potwierdzimy otrzymanie Twojego zlecenia płatniczego tak szybko, jak to będzie praktycznie możliwe, wymagając od Ciebie udzielenia zgody na Transakcję. Jeśli jednak dzień otrzymania zlecenia płatniczego nie jest dniem roboczym, możemy potwierdzić otrzymanie zlecenia płatniczego w następnym dniu roboczym po przesłaniu go nam, wymagając zgody na Transakcję.

12.5. Twoja zgoda na wykonanie Transakcji jest udzielana z chwilą naciśnięcia przycisku "Potwierdź" w odniesieniu do określonej Transakcji na stronie internetowej.

12.6. Transakcja zostanie wykonana tak szybko, jak to będzie praktycznie możliwe. Transakcję wykonamy do końca dnia roboczego po tym, jak Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie (potwierdzonej) Transakcji, pod warunkiem, że zainicjowana Transakcja zostanie wykonana:

 • w euro na terenie EOG;
 • w funtach szterlingach w Wielkiej Brytanii;
 • w euro na terytorium EOG, z przeliczeniem jednej waluty z funta szterlinga na euro.

W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę (potwierdzenie) na przeprowadzenie Transakcji innej niż już wymieniona w całości w ramach EOG oraz w walucie wydanej na terytorium EOG, Transakcja zostanie wykonana do końca 4. (czwartego) dnia roboczego następującego po wyrażeniu zgody (potwierdzenia) na wykonanie Transakcji.

Jeśli Twój kraj zamieszkania nie należy do EOG lub jeśli chcesz użyć waluty nie wydanej na terytorium EOG, termin realizacji Transakcji może być dłuższy.

12.7. Nie możesz odwołać Twojej prośby o wykonanie Transakcji, gdy tylko zgodzisz się na (potwierdzisz) wykonanie Transakcji. Użytkownik może odwołać swoją prośbę o wykonanie Transakcji do momentu wyrażenia zgody na wykonanie (potwierdzenia) Transakcji, ale możemy obciążyć Klienta opłatą za odwołanie Transakcji.

12.8. Przetworzymy Twoje zlecenia płatnicze, jeśli uznamy, że jest ono kompletne, jasne i zostało przesłane przez Ciebie. Jasne zlecenia płatnicze to te, które możemy zrozumieć bez problemów. O ile zlecenie płatności nie jest oczywiście błędne, zakładamy, że przekazałeś nam prawidłowe informacje. W szczególności przyjmujemy, że adres e-mail odbiorcy, który wskazałeś, jest poprawny. Kompletne zlecenia płatnicze zawierają wszystkie informacje, których potrzebujemy. Jednakże, możemy działać na podstawie Twoich niekompletnych zleceń płatniczych, jeśli wierzymy, że możemy wykonać Transakcję bez zwracania się do Ciebie w celu wyjaśnienia. Możemy zażądać dokumentów uzupełniających dotyczących Transakcji przed jej wykonaniem. W takim przypadku termin realizacji określonej Transakcji będzie końcem dnia roboczego następującego po otrzymaniu przez nas wymaganych dokumentów potwierdzających. Jeśli Twój kraj zamieszkania nie należy do EOG lub jeśli chcesz użyć waluty nie wydanej na terytorium EOG, termin realizacji Transakcji może być dłuższy.

12.9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zlecenia płatnicze, które Użytkownik nam zleca. Jeśli Transakcja zostanie zrealizowana zgodnie ze zleceniem płatniczym zatwierdzonym (potwierdzonym) przez Ciebie, potwierdzasz i zgadzasz się, że Transakcja została poprawnie przez nas wykonana. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszystkie wykonane Transakcje są ostateczne i nieodwracalne, chyba że Klient wyrazi zgodę na ich cofnięcie lub jeśli musimy cofnąć określoną Transakcję na podstawie zgodnego z prawem i uzasadnionego żądania od Użytkownika lub do momentu, w którym zwrot jest konieczny do wypełnienia naszego obligatoryjnego obowiązku na mocy obowiązujących praw lub niniejszych Warunków Użytkowania.

12.10. Podczas przekazywania zleceń płatniczych do realizacji Transakcji, nie możesz wyznaczyć kwoty przekraczającej saldo na Twoim koncie ecoAccount w momencie przesłania do nas polecenia zapłaty wraz z obowiązującymi opłatami. Jeśli spróbujesz to zrobić, Twoje żądanie realizacji Transakcji zostanie odrzucone. Poinformujemy Cię, jeśli Twoja prośba o wykonanie Transakcji zostanie odrzucona z powodu niewystarczającego salda na Twoim koncie ecoAccount.

12.11. Możemy odmówić realizacji Transakcji, jeśli nie spełniłeś niniejszych Warunków Użytkowania lub jeśli realizacja Transakcji byłaby niezgodna z prawem lub w wyjątkowych okolicznościach, jeśli pomimo naszych wysiłków nie jest możliwe wykonanie Transakcji zgodnie z tymi Warunkami Użytkowania lub obowiązującego prawa. Poinformujemy Cię, jeśli Twoja prośba o wykonanie Transakcji zostanie odrzucona, podając powody odmowy oraz jeśli to możliwe, informując Cię o tym, co musisz zrobić, aby poprawić błąd, który doprowadził do odmowy wykonania Transakcji, chyba że nie jesteśmy do tego uprawnieni przez obowiązujące prawo. Powiadomimy Cię o odrzuceniu Transakcji na stronie internetowej przy najbliższej okazji, a w każdym przypadku w terminie określonym w punkcie 12.6, w którym zobowiązaliśmy się wykonać Transakcję. Jeśli Twój kraj zamieszkania nie należy do EOG lub jeśli chcesz użyć waluty, która nie została wydana na terytorium EOG, termin zakończenia realizacji danej Transakcji może być dłuższy. Możemy obciążyć Cię opłatą za powiadomienie.

12.12. Jeśli podczas przetwarzania Transakcji zostaniesz poproszony o podanie adresu e-mail odbiorcy, należy zachować szczególną ostrożność, aby prawidłowo wpisać te informacje. Używamy adresu e-mail odbiorcy jako unikalnego identyfikatora w celu określenia docelowego odbiorcy zlecenia płatniczego wymaganego od Nas do przetwarzania i realizacji. Inne informacje podane przez Ciebie wraz z adresem e-mail odbiorcy mogą zostać pominięte i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy popełnione przy wprowadzaniu adresu e-mail odbiorcy.

12.13. Jeżeli adres e-mail odbiorcy nie jest zarejestrowany u Nas, wyślemy powiadomienie na ten adres e-mail wskazujący, że ktoś chce wysłać mu / jej środki, a my dostarczymy instrukcje dotyczące sposobu ubiegania się o środki. W takim przypadku przekażemy środki odbiorcom tylko wtedy, gdy zostaną oni o to poproszeni zgodnie z instrukcjami określonymi w Naszym powiadomieniu e-mail. Do tego czasu nie będzie żadnego stosunku umownego ani powierniczego między nami a zamierzonym odbiorcą. Fundusze pozostają własnością nadawcy i nie ponosimy odpowiedzialności za straty poniesione przez kogokolwiek z powodu niewykonania płatności w określonym terminie.

12.14. Możemy nałożyć limity na kwoty i częstotliwość Transakcji, które możesz nam zlecić.

Do góry

13. Otrzymywanie przelewów eMoney


13.1. Kwota przelewu eMoney przesłanego do Ciebie zostanie zaksięgowana na Twoim koncie ecoAccount po odjęciu wszelkich obowiązujących opłat. Jeśli pieniądze eMoney przelane do Ciebie zostaną cofnięte przez nadawcę przed wpłaceniem kwoty eMoney na Twoje konto, kwota przelewu zostanie zwrócona do nadawcy, a Ty nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami.

13.2. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszystkie wpływy przelewów eMoney na Twoje ecoAccount są ostateczne i nieodwracalne, o ile nie wyrazimy zgody na cofnięcie konkretnego przelewu eMoney na podstawie żądania Twojego lub nadawcy zgodnego z prawem i uzasadnionego lub do momentu, w którym zwrot jest niezbędny do wypełnienia Naszego obowiązku wynikającego z obowiązującego prawa, niniejszych Warunków Użytkowania lub Warunków korzystania z konta podmiotu gospodarczego.

Do góry

14. Odzyskiwanie eMoney


14.1. Możesz odzyskać całość lub część eMoney na Twoje konto ecoAccount (z wyłączeniem kwot, które nie zostały rozliczone przez Twoją instytucję finansową lub stowarzyszenie lub innego dostawcę usług płatniczych) według wartości nominalnej w walucie ecoAccount, wybierając jedną z dostępnych metod odzyskiwania dostępnych w Twoim kraju zamieszkania, określonych na stronie internetowej. Po wyczyszczeniu konta będziesz w stanie odzyskać nierozliczoną kwotę.

14.2. Natychmiast rozpoczniemy przetwarzanie Twoich wniosków o odzyskanie. Podejmiemy odpowiednie kroki aby zapewnić, że środki o wartości nominalnej wykupionych pieniędzy eMoney zostaną odebrane przez Ciebie w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania przez nas Twojej prośby o odzyskanie. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w odzyskaniu eMoney spowodowane przez osobę trzecią, taką jak inny dostawca usług płatniczych, który bierze udział w płaceniu środków w wartości nominalnej odzyskanych pieniędzy eMoney lub przez Ciebie, jeśli nie podasz poprawnych danych logowania lub nie autoryzujesz odzyskania zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania i procedurami odzyskiwania określonymi na stronie internetowej. Jeśli Twój kraj zamieszkania nie znajduje się w strefie EOG lub waluta na rachunku ecoAccount nie obowiązuje na terytorium EOG, czas rozpatrywania prośby o odzyskanie może potrwać dłużej niż 3 (trzy) dni robocze.

14.3. Twoje ecoAccount nie podlega limitom wykorzystania. Jednak pieniądze eMoney na Twoim koncie ecoAccount powinny być wystarczające do pokrycia opłat koniecznych do odzyskania, jeśli zajdzie taka potrzeba. W zależności od wybranej metody płatności, mogą obowiązywać opłaty za rozpatrzenie Twojej prośby o odzyskanie, jeśli zażądasz odzyskania przed rozwiązaniem niniejszych Warunków lub po upływie 1 (jednego) roku od daty wygaśnięcia niniejszych Warunków Użytkowania. W takim przypadku opłaty są potrącane z salda na Twoim ecoAccount przed lub po wykonaniu zlecenia odzyskania. W przypadku żądania wypłaty w dniu wygaśnięcia niniejszych Warunków Użytkowania lub do 1 (jednego) roku po tym terminie, wykorzystamy całkowitą wartość pieniędzy eMoney przechowywaną na Twoim koncie ecoAccount bez żadnych opłat. Nie musimy odpowiadać na Twoją prośbę o odzyskanie i nie musimy oddawać Ci pieniędzy eMoney, jeśli zażądasz odzyskania po 6 (sześć) latach od daty wygaśnięcia niniejszych Warunków Użytkowania.

14.4. Musisz upewnić się, że szczegóły dotyczące płatności, które wprowadzasz, gdy realizujesz odzyskiwanie pieniędzy eMoney są poprawne i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za przesłanie środków na niewłaściwy rachunek płatniczy lub instrument płatniczy, jeśli zostaną nam podane niepoprawne szczegóły płatności. Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że podane przez Ciebie dane dotyczące płatności, w tym między innymi nazwa, numer konta, kody sortowania, numer IBAN i / lub BIC / SWIFT, są poprawne. Jeśli odzyskasz pieniądze eMoney w postaci środków na niewłaściwe konto płatności lub instrument płatniczy, możesz poprosić nas o pomoc w odzyskaniu środków. Nie możemy jednak zagwarantować, że nasze starania zakończą się sukcesem. Możemy pobierać opłaty za pomoc.

14.5. Jeśli otrzymujesz wypłatę środków o wartości nominalnej wykupionych pieniędzy eMoney poprzez zaangażowanie strony trzeciej – innego dostawcy usług płatniczych, na przykład banku, w którym posiadasz rachunek płatniczy – nie będziemy ponosić odpowiedzialności za przelanie Ci środków o wartości odzyskanych pieniędzy eMoney na konto płatnicze lub instrument płatniczy wybrany przez Ciebie po przekazaniu środków do odpowiedniego dostawcy usług płatniczych.

14.6. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszystkie zwroty pieniędzy eMoney na Twoje ecoAccount są ostateczne i nieodwracalne. Nie możemy zagwarantować, że Twoje ecoAccount będzie podlegało zwrotowi po złożeniu przez Ciebie prośby, autoryzacji i wyrażeniu zgody (potwierdzeniu) odzyskania eMoney z Twojego konta ecoAccount.

Do góry

15. Informacje o działaniach na ecoAccount


15.1. Możesz sprawdzić saldo na swoim koncie ecoAccount, logując się do swojego konta ecoAccount na stronie internetowej. Nie pobieramy od Ciebie opłat za sprawdzenie salda na Twoim ecoAccount na stronie internetowej.

15.2. Udostępnimy Ci informacje na temat Transakcji, przelewów i odzyskań eMoney, naliczonych opłat i innych informacji dotyczących Twojego korzystania z konta ecoAccount.

15.3. W zależności od żądania, wyciągi udostępnione przez nas w związku z Transakcjami mogą obejmować:

 • numer identyfikacyjny (nadawany przez Nas) dla zrealizowanych Transakcji;
 • szczegóły dotyczące odbiorców;
 • kwoty Transakcji;
 • waluta kwot Transakcji oraz w stosownych przypadkach, kurs walutowy zastosowany do Transakcji i kwoty Transakcji po przeliczeniu walut;
 • opłaty zastosowane do Transakcji i w stosownych przypadkach, podział opłat;
 • terminy realizacji Transakcji lub w stosownych przypadkach, daty otrzymania Twoich żądań przeprowadzenia Transakcji.

15.4. Przekażemy również informacje, o których mowa w punkcie 15.3 niniejszych Warunków Użytkowania, w miesięcznym raporcie, który udostępnimy Ci na stronie internetowej bezpłatnie po otrzymaniu Twojej prośby. Zalecamy pobranie lub wydrukowanie kopii oświadczeń umieszczanych przez nas na stronie internetowej i przechowywanie ich w celu ich późniejszego wykorzystania. Możesz również poprosić o kopię miesięcznego wyciągu na papierze lub innym trwałym nośniku w dowolnej chwili, ale możemy naliczać za to opłatę.

15.5. Po złożeniu przez Ciebie prośby o wykonanie Transakcji, ale przed realizacją Transakcji, poinformujemy Cię o maksymalnym czasie realizacji Transakcji i wszelkich opłatach, które mają do niej zastosowanie, oraz o podziale opłat, jeśli ma to zastosowanie, po otrzymaniu Twojego wniosku.

Do góry

16. Zakazane Transakcje


16.1. Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że nie korzystasz z usług ecoPayz w przypadku Transakcji, które mogą być uznane za nielegalne w Twoim kraju zamieszkania.

16.2. Nie możesz angażować się w żadne z poniższych:

 • korzystanie z usług ecoPayz, aby uzyskać zaliczkę gotówkową z karty kredytowej / debetowej (lub pomaganie w tym innym);
 • korzystanie z usług ecoPayz w sposób, który może skutkować nadużyciem procesu zmiany banku, systemu kart kredytowych lub naruszeniem zasad dotyczących kart kredytowych;
 • korzystanie z usług ecoPayz w jakimkolwiek celu sprzecznym z przepisami, umowami, statutami lub regulacjami mającymi do nich zastosowanie, w tym między innymi takimi, które dotyczą prania pieniędzy, oszustwa, działalności przestępczej, usług finansowych, nieuczciwej konkurencji lub ochrony konsumenta;
 • wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail lub stosowanie podobnych metod masowego przesyłania wiadomości (spam); ingerowanie, hakowanie, modyfikowanie, uszkadzanie lub w inny sposób naruszanie bezpieczeństwa lub funkcjonalności usług ecoPayz lub próby dokonania tych czynów;
 • naruszanie Naszego prawa własności intelektualnej lub osoby trzeciej; oraz
 • odmówienie współpracy w dochodzeniu w celu potwierdzenia tożsamości Użytkownika lub informacji przekazanych nam przez Usługodawcę lub odmówienie udzielenia nam informacji lub dokumentów, które możemy otrzymać od Użytkownika na mocy obowiązującego prawa i niniejszych Warunków Użytkowania.

Ta lista nie jest zamknięta i Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że nie korzystasz z usług ecoPayz dla Transakcji i innych celów, które mogą być uznane za nielegalne w Twoim kraju zamieszkania.

Do góry

17. Opłaty


17.1. Użytkownik jest odpowiedzialny za uiszczenie wszystkich stosownych opłat. W przypadku niejasności co do obowiązującej opłaty, prosimy o kontakt z Zespołem Wsparcia Klienta przed wyrażeniem zgody (lub potwierdzeniem) Transakcji, zakupu lub odzyskania eMoney. Wszystkie opłaty są należne natychmiast i mogą zostać zmienione w dowolnym momencie. Należne opłaty potrącimy z salda na Twoim koncie ecoAccount, ponieważ zostaliśmy do tego przez Ciebie upoważnieni.

17.2. Ilekroć konwersja walutowa jest wymagana do realizacji Transakcji lub do otrzymywania, kupowania lub realizowania eMoney, po otrzymaniu Twojego żądania Transakcji lub odebrania, kupienia lub zrealizowania eMoney, automatycznie oszacujesz przeliczenie waluty, używając kursów podanych przez http://www.xe.com/ lub http://www.oanda.com/ i dodasz opłatę za konwersję waluty w wysokości 2,99%. Zgadzasz się i potwierdzasz, że zmiany kursów wymiany walut będą miały zastosowanie natychmiast i bez wcześniejszego powiadomienia. Opłata za przeliczenie waluty może ulec zmianie; jednak powiadomimy Cię 2 (dwa) miesiące przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, umieszczając odpowiednią wiadomość na stronie internetowej i wysyłając wiadomość e-mail z powiadomieniem na Twój adres e-mail.

17.3. Korzystając z usług ecoPayz, możesz również być zobowiązany do uiszczenia stosownych opłat stronom trzecim (instytucji finansowej lub stowarzyszeniu lub innym dostawcom usług płatniczych). Nie możemy udostępnić szczegółów opłat pobieranych przez strony trzecie i nie możemy ponosić odpowiedzialności za te opłaty. Zgadzając się na niniejsze Warunki Użytkowania, potwierdzasz, że jest to dla Ciebie zrozumiałe.

17.4. Upoważniasz nas do obciążania Twojego ecoAccount stosownymi Opłatami związanymi z Transakcją lub odbiorem, zakupem lub odkupieniem eMoney.

Do góry

18. Odpowiedzialność


18.1. Jeśli powiadomisz nas bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 13 (trzynaście) miesięcy po dacie Transakcji, że dokonano jej w sposób wadliwy bez przestrzegania Twojego polecenia zapłaty przesłanego nam zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania ("Nieprawidłowa Transakcja") lub o istnieniu Twojego zlecenia płatniczego, w związku z którym kwota została pobrana z Twojego konta ecoAccount, ale którego nie zrealizowaliśmy zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania z powodu Naszego rażącego zaniedbania ("Niezrealizowana Transakcja"), bez zbędnej zwłoki otrzymasz zwrot Niewłaściwej Transakcji lub Niezrealizowanej Transakcji, w tym wszystkie potrącone z niej opłaty, a my przywrócimy saldo na Twoim ecoAccount do stanu, w jakim byłoby gdyby nie doszło do dokonania Nieprawidłowej Transakcji lub Niezrealizowanejanej Transakcji, chyba że udowodnimy, że zrealizowaliśmy sporną Transakcję zgodnie z Twoim zleceniem płatniczym i niniejszymi Warunkami Użytkowania.

18.2. Jeśli z powodu Naszego rażącego zaniedbania wykonamy niepoprawny przelew eMoney do Ciebie od innego użytkownika lub Podmiotu gospodarczego lub nie uda nam się wykonać przelewu eMoney do Ciebie od innego użytkownika lub Podmiotu gospodarczego, z których oba zostały zainicjowane przez innego użytkownika lub Podmiot gospodarczy w ramach tych Warunków Użytkowania lub Warunków Użytkowania konta Podmiotu gospodarczego, wtedy po otrzymaniu powiadomienia od innego użytkownika lub Podmiotu gospodarczego natychmiast udostępnimy Ci przelew eMoney z datą uznania dla Twojego konta ecoAccount na dzień, w którym kwota eMoney byłaby datowana, gdyby przeniesienie eMoney zostało wykonane prawidłowo, chyba że udowodnimy, że przeprowadziliśmy sporny przelew eMoney na polecenie zapłaty innego użytkownika lub Podmiotu gospodarczego niezgodny z niniejszymi Warunkami Użytkowania lub Warunkami Użytkowania konta Podmiotu gospodarczego. Po otrzymaniu Twojej prośby natychmiast spróbujemy prześledzić przelew eMoney i powiadomimy Cię o wyniku, bezpłatnie.

18.3. Jeżeli powiadomisz nas bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 13 (trzynaście) miesięcy po dacie zapłaty o istnieniu Transakcji, która z powodu Naszego rażącego zaniedbania została wykonana późno, bez przestrzegania postanowień niniejszych Warunków Użytkowania ("Transakcja spóźniona") zapewniamy, że data wartości kredytowej dla konta ecoAccount innego użytkownika lub Podmiotu gospodarczego nie będzie późniejsza niż data, w której kwota eMoney byłaby datowana, gdyby Transakcja została wykonana prawidłowo.

18.4. Zwrócimy kwotę Transakcji, w tym wszystkie potrącone z niej opłaty, które realizujemy bez Twojego upoważnienia zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania ("Nieautoryzowana Transakcja") i w stosownych przypadkach, możemy przywrócić Twoje ecoAccount do takiego stanu, jak gdyby Nieautoryzowana Transakcja nie została przeprowadzona, dopilnowując, aby data ważności Twojego konta ecoAccount nie była późniejsza niż data obciążenia kwoty Nieautoryzowanej Transakcji z Twojego konta ecoAccount. W takim przypadku zrobimy to tak szybko, jak to będzie praktycznie możliwe, a w każdym razie nie później niż do końca następnego dnia roboczego po poinformowaniu nas o nieautoryzowanej Transakcji, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

 • powiadomisz Nas bez zbędnej zwłoki o istnieniu Nieautoryzowanej Transakcji, a w każdym razie nie później niż w ciągu 13 (trzynastu) miesięcy od daty obciążenia;
 • nie będziemy mieli żadnych uzasadnionych podstaw do podejrzeń o oszustwo lub inne przestępstwo i nie przekażemy ich właściwemu organowi rządowemu lub uznanemu organowi prewencji kryminalnej;
 • Nieautoryzowana Transakcja nie powstanie z Twojego powodu poprzez umyślne lub rażące zaniedbanie dotyczące utrzymywania danych logowania lub innych danych uwierzytelniających Twoje ecoAccount w sposób bezpieczny zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania;
 • nie wystąpiły okoliczności wskazane w punkcie 18.5 niniejszych Warunków Użytkowania.

18.5. Jako Użytkownik ponosisz wszelkie straty związane z nieautoryzowaną Transakcją dokonaną przez nas, jeżeli:

 • działałeś nieuczciwie;
 • celowo lub w wyniku twojego zaniedbania udostępniłeś Twoje dane logowania lub inne dane uwierzytelniające do Twojego konta ecoAccount;
 • Transakcja została wykonana przed otrzymaniem Twojego powiadomienia, że masz wskazanie lub podejrzenie, że Twoje dane do logowania lub inne dane uwierzytelniające Twojego konta ecoAccount zostały utracone, skradzione, przywłaszczone, użyte bez upoważnienia lub w inny sposób naruszone bez Twojego upoważnienia, jak przewidziano w niniejszych Warunkach Użytkowania.

18.6. Jeśli nieautoryzowana Transakcja powstanie w wyniku użycia zagubionych lub skradzionych danych logowania lub w wyniku sprzeniewierzenia danych logowania użytkownika lub innych poświadczeń bezpieczeństwa konta ecoAccount, możesz zostać zmuszony do poniesienia kosztów do wysokości maksymalnie 50 EUR za straty poniesione w związku z określoną nieautoryzowaną Transakcją, z wyjątkiem przypadków wymienionych w punkcie 18.4 niniejszych Warunków Użytkowania, gdy jesteś w pełni odpowiedzialny za nieautoryzowaną Transakcję.

18.7. Jeśli w późniejszym terminie stwierdzimy, że nie jesteś uprawniony do zwrotu pieniędzy zgodnie z punktem 18.4 niniejszych Warunków Użytkowania, pobierzemy z Twojego konta ecoAccount kwotę, którą zwróciliśmy łącznie z opłatami, które jesteś nam winien.

18.8. Jeśli podasz niepoprawny unikalny identyfikator (tj. adres e-mail odbiorcy) w zleceniu płatności Transakcji, nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub wadliwe wykonanie Transakcji. Jednakże dołożymy wszelkich starań, aby odzyskać pieniądze eMoney związane z Transakcją. Jeśli nie będziemy w stanie odzyskać pieniędzy eMoney użytych do Transakcji, po otrzymaniu Twojego pisemnego wniosku przesłanego e-mailem do naszego Zespołu Wsparcia Klienta, przekażemy Ci istotne informacje niezbędne do złożenia roszczenia prawnego, aby odzyskać pieniądze eMoney użyte do Transakcji. Jednakże udostępnimy Ci dane i informacje tylko wtedy, gdy będzie to uczciwe i zgodne z prawem. Możemy za to pobierać opłatę.

18.9. W przypadku pojawienia się Błędnej Transakcji, Opóźnionej Transakcji lub Niezrealizowanej Transakcji, po otrzymaniu Twojego żądania pomożemy w śledzeniu Błędnej Transakcji, Opóźnionej Transakcji lub Niewykonanej Transakcji i bezpłatnie powiadomimy Cię o wynikach.

18.10. W żadnym wypadku My, nasi pracownicy, podmioty stowarzyszone, spółki zależne, agenci ani podwykonawcy nie będą odpowiedzialni wobec Ciebie lub osób trzecich za pośrednie, specjalne, wtórne, karne lub przypadkowe szkody, utratę możliwości, utratę zysków, utraty danych, przerw w działalności gospodarczej i / lub utraty reputacji, niezależnie od tego, czy wynikają one z zaniedbania, winy umyślnej, deliktu (czynności pozaumownej), umowy (w tym, bez ograniczeń, podstawowego naruszenia lub naruszenia podstawowego warunku) czy jakiegokolwiek innego prawa. W żaden sposób nie ponosimy odpowiedzialności za straty wynikające z przestrzegania przez nas wymogów prawnych i regulacyjnych. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za oszacowanie lub zapłacenie podatków, ceł lub innych obciążeń wynikających z Transakcji leżących u podstaw rozliczeń między Tobą a użytkownikami.

18.11. Ponosisz pełną odpowiedzialność za towary lub usługi zakupione lub sprzedane przez Ciebie, które są rozliczane za pośrednictwem usług ecoPayz. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, legalność lub dostawę towarów sprzedanych Tobie lub zakupionych przez Ciebie lub usług otrzymanych lub dostarczonych przez Ciebie w zamian za pieniądze eMoney opłacone za pośrednictwem usług ecoPayz, w tym opłat, podatków lub innych ceł związanych z towarami lub usługami, ani nie zapewniamy gwarancji na te towary i usługi.

18.12. Zgadzasz się zabezpieczyć Nas, Naszych pracowników, podmioty stowarzyszone, spółki zależne, agentów i podwykonawców przed roszczeniami stron trzecich przeciwko Nam, Naszym pracownikom, podmiotom stowarzyszonym, spółkom zależnym, agentom lub podwykonawcom związanym z korzystaniem z usług ecoPayz w odniesieniu do roszczeń, strat, odszkodowań, wydatków i zobowiązań poniesionych przez Nas, Naszych pracowników, podmioty powiązane, spółki zależne, agentów lub podwykonawców w wyniku naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków Użytkowania lub jakiegokolwiek obowiązującego prawa. Postanowienie to pozostaje w mocy po rozwiązaniu stosunków prawnych między Tobą a Nami.

18.13. Nasza odpowiedzialność wynikająca z niniejszych Warunków Użytkowania, niezależnie od jej podstawy, nie przekroczy w sumie różnicy między (i) kwotą opłat, które otrzymujemy od Ciebie w ciągu miesiąca, w którym naliczono zobowiązanie, oraz (ii) ocenami i kompensatami za powstające opłaty w tym miesiącu. Jeśli dotyczy to więcej niż 1 (jednego) miesiąca, łączna kwota Naszej odpowiedzialności nie przekroczy najniższej kwoty obliczonej zgodnie z poprzednim zdaniem za każdy miesiąc.

Do góry

19. Gwarancje i zrzeczenia


19.1. Dołożymy wszelkich starań, aby wnioski o obciążenia i kredyty dotyczące rachunków bankowych i czeków były rozpatrywane w odpowiednim czasie. Jednak wiele czynników, z których kilka jest poza naszą kontrolą, może wpłynąć na termin zakończenia sprawy. Nie składamy żadnych oświadczeń ani nie zapewniamy gwarancji co do czasu potrzebnego do zakończenia sprawy z przyczyn od nas niezależnych, takich jak opóźnienia spowodowane przez innych dostawców usług płatniczych lub lokalną usługę pocztową. Nie składamy żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących ciągłego, nieprzerwanego lub bezpiecznego dostępu do usług ecoPayz, na które mogą mieć wpływ czynniki poza naszą kontrolą lub które mogą wymagać okresowych testów, napraw, aktualizacji lub konserwacji.

19.2. Zakładamy, że przed otwarciem rachunku ecoAccount sprawdziłeś, że otwarcie i utrzymanie konta ecoAccount nie narusza prawa obowiązującego w Twoim kraju zamieszkania. Gwarantujesz, że nie naruszasz żadnego obowiązującego prawa korzystając z usług ecoPayz i zgadzasz się zabezpieczyć Nas, Naszych pracowników, podmioty stowarzyszone, filie, agentów i podwykonawców przed wszelką odpowiedzialnością, która mogłaby wyniknąć z korzystania z usług ecoPayz z naruszeniem jakiegokolwiek prawa.

19.3. Nie udzielamy żadnej wyraźnej gwarancji na temat usług ecoPayz i wyraźnie odmawiamy udzielania wszelkich domyślnych i ustawowych gwarancji, w tym bez ograniczeń, wszelkich gwarancji przydatności do określonego celu, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie można zrzec się danej domyślnej lub ustawowej gwarancji zgodnie z obowiązującym prawem lub chyba że wyraźnie określono inaczej w niniejszych Warunkach Użytkowania.

19.4. Ani My, ani żadna z Naszych spółek zależnych, podmiotów zależnych, agentów ani podwykonawców nie ponosimy odpowiedzialności za roszczenia, straty lub szkody poniesione przez Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią, chyba że zostały one spowodowane bezpośrednio przez Nas lub przez którąkolwiek z naszych spółek zależnych, stowarzyszonych, agentów lub podwykonawców działających w sposób nieuczciwy lub bezpośrednio w wyniku Naszego rażącego zaniedbania lub zaniedbania któregokolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych, zależnych, agentów lub podwykonawców lub na podstawie wymogów prawnych i regulacyjnych nie wolno Nam wyłączać ani ograniczać naszej odpowiedzialności w odniesieniu do konkretnej sytuacji lub zdarzenia. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, straty lub szkody spowodowane lub rzekomo spowodowane przez którekolwiek z poniższych:

 • błędy popełnione przez Ciebie lub jakiegokolwiek innego użytkownika lub Firmę w celu dostarczenia zlecenia płatniczego dla Transakcji lub prośby o otrzymanie, przekazanie lub odzyskanie pieniędzy eMoney;
 • korzystanie z Twojego konta e-mail przez osobę, która poprawnie wprowadziła Twoje dane do logowania i uzyskała dostęp do Twojego konta ecoAccount bez Twojego upoważnienia (zobacz wyjątki w sekcji 18 niniejszych Warunków Użytkowania);
 • nieuczciwe lub niezgodne z prawem działania z Twojej winy przez celowe lub rażące zaniedbanie;
 • oszustwo lub wprowadzanie w błąd popełnione przez innego użytkownika lub Podmiot gospodarczy, nawet jeśli użytkownik lub Podmiot gospodarczy przeszedł wszystkie kontrole tożsamości i bezpieczeństwa oraz weryfikacji;
 • brak możliwości przewidzenia Twojej straty, gdy złożyłeś prośbę o wykonanie Transakcji;
 • błędy lub pominięcia w treści na stronie internetowej;
 • niewłaściwe użycie lub niemożność korzystania ze strony internetowej z przyczyn niezależnych od Nas;
 • opóźnienia, straty, błędy lub zaniechania spowodowane awarią, przerwą, infiltracją lub korupcją jakiegokolwiek sprzętu, oprogramowania lub innego systemu telekomunikacji lub transmisji danych;
 • przechwycenie lub zajęcie zgodnie z obowiązującym prawem;
 • Nasze niezastosowanie się do Twojego polecenia lub prośby z przyczyn określonych w niniejszych Warunkach Użytkowania; lub
 • niezrealizowanie przez Nas Transakcji z powodu nieprawidłowych i nieprzewidywalnych okoliczności pozostających poza Naszą kontrolą, uniemożliwiających przestrzeganie niniejszych Warunków Użytkowania pomimo Naszych najlepszych starań.

19.5. Niezależnie od innych warunków określonych w niniejszych Warunkach Użytkowania, usługi ecoPayz są dostarczane „takimi, jakie są”. Nie składamy żadnych oświadczeń ani nie udzielamy żadnych gwarancji wyraźnych, domyślnych, ustawowych ani innego rodzaju na temat usług ecoPayz, w tym bez ograniczeń, jakichkolwiek gwarancji, że usługi ecoPayz będą dostarczane nieprzerwanie, będą wolne od błędów lub wolne od szkodliwych składników lub że wszelkie informacje i dane, w tym Twoje dane, będą bezpieczne lub w inny sposób nie zostaną utracone lub uszkodzone. Z wyjątkiem zakresu zabronionego przez obowiązujące prawo, zrzekamy się wszelkich gwarancji, w tym domyślnych gwarancji wartości handlowej, satysfakcjonującej jakości i przydatności do określonego celu, nienaruszania praw lub spokojnego korzystania.

Do góry

20. Sprawdzanie poprawności zabezpieczeń oraz postępowania weryfikacyjne


20.1. Przyjmujesz do wiadomości, że niektóre Transakcje lub opcje dotyczące odbioru, zakupu, przeniesienia lub umorzenia pieniędzy eMoney mogą:

 • wymagać różnych rodzajów potwierdzenia tożsamości i bezpieczeństwa oraz weryfikacji, w tym korzystania z systemów weryfikacji i weryfikacji stron trzecich, a Ty zgadzasz się poddać tym kontrolom, jeśli wybierzesz opcję, do której mają zastosowanie te kontrole; oraz
 • w stosownych przypadkach obejmować pewne minimalne lub maksymalne limity.

20.2. Możemy sprawdzać i weryfikować wszelkie informacje lub dane, które nam dostarczasz.

Do góry

21. Prywatność


21.1. Nasza Polityka prywatności stanowi część niniejszych Warunków Użytkowania. Akceptując niniejsze Warunki Użytkowania, akceptujesz również Politykę prywatności dostępną na stronie internetowej. Przed zaakceptowaniem niniejszych Warunków Użytkowania należy zapoznać się z Polityką prywatności.

21.2. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że:

 • rozmawiając z członkami naszego Zespołu Wsparcia Klienta, Twoje połączenie może być monitorowane i / lub rejestrowane w celu zapewnienia jakości, bezpieczeństwa i wykrywania oszustw;
 • do celów wykrywania oszustw i zapewnienia bezpieczeństwa przechowujemy Twoje dane nawet po zamknięciu Twojego konta ecoAccount;
 • w celu weryfikacji i sprawdzenia tożsamości możemy udostępnić następujące informacje innym użytkownikom i Podmiotom gospodarczym, którym przekazano pieniądze eMoney lub z których otrzymujesz przelewy eMoney: Twoje imię i nazwisko, numer ecoAccount, jurysdykcja prawna, adres, adres e-mail i / lub adres IP.

21.3. Dodatkowo potwierdzasz i zobowiązujesz się do zachowania poufności informacji otrzymywanych podczas korzystania lub otrzymywania usług ecoPayz na temat innych użytkowników lub Podmiotów gospodarczych oraz zobowiązujesz się do wykorzystywania tych informacji wyłącznie w związku z usługami ecoPayz.

Do góry

22. Procedura składania zażaleń


22.1. Nasza Polityka zażaleń stanowi część niniejszych Warunków Użytkowania. Akceptując niniejsze Warunki Użytkowania, akceptujesz również Politykę zażaleń dostępną na stronie internetowej. Przed zaakceptowaniem niniejszych Warunków Użytkowania należy zapoznać się z Polityką zażaleń.

22.2. Jeśli po otrzymaniu naszej ostatecznej odpowiedzi na skargę uważasz, że Twoja skarga nie została jeszcze rozwiązana, możesz poprosić o opinię od brytyjskiego Rzecznika Praw Konsumenta ds. Usług Finansowych (FOS). Urząd ds. Nadzoru Finansowego (FCA) powołał FOS w celu przeprowadzania niezależnych przeglądów kwalifikujących się skarg przez osoby posiadające konta eMoney w firmach takich jak My, jeśli nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć skarg na korzyść klienta.

Do góry

23. Zawieszenie i zamknięcie ecoAccount


23.1. Możesz zamknąć swoje ecoAccount po uprzednim powiadomieniu nas o tym 1 (jeden) miesiąc wcześniej. Aby to zrobić, musisz powiadomić Zespół Wsparcia Klienta o swojej decyzji o zamknięciu Twojego konta ecoAccount. Na Twoje życzenie możemy wyrazić zgodę na natychmiastowe zamknięcie Twojego konta ecoAccount. Twoje konto ecoAccount zostanie natychmiast zamknięte, jeśli otrzymamy od Ciebie powiadomienie, że nie zgadzasz się ze zmianami w niniejszych Warunkach Użytkowania, zgodnie z opisem w punkcie 25 niniejszych Warunków Użytkowania. Jeśli zamkniesz swoje ecoAccount, odpowiadasz za anulowanie oczekujących Transakcji i wszelkich oczekujących przelewów eMoney na Twoje ecoAccount.

23.2. Zamknięcie Twojego konta ecoAccount nie oznacza, że usuwamy przechowywane przez Nas Twoje dane (w tym dane osobowe). Będziemy nadal przechowywać te dane, w tym historię Transakcji, przez co najmniej 5 (pięć) lat lub dłużej, jeśli będzie to wymagane przez obowiązujące prawo.

23.3. Możemy zamknąć Twoje ecoAccount lub dowolną usługę płatniczą z nim powiązaną, powiadamiając Cię o tym 2 (dwa) miesiące wcześniej.

23.4. Możemy według naszego uznania zawiesić lub w inny sposób ograniczyć funkcjonalność Twojego konta ecoAccount i Twoje prawo do żądania Transakcji i otrzymywania przelewów eMoney lub zamknięcia Twojego konta ecoAccount w dowolnym czasie, w tym między innymi z następujących powodów:

 • podejrzewamy nieautoryzowane lub nieuczciwe korzystanie z Twojego konta ecoAccount lub dostęp do Twojego konta ecoAccount bez Twojego upoważnienia;
 • podejrzewamy, że dowolny szczegół z danych logowania do Twojego konta ecoAccount został naruszony;
 • mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że poważnie naruszyłeś którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania;
 • niewłaściwie zezwalasz komuś innemu na korzystanie z Twojego konta ecoAccount;
 • przekazujesz nam fałszywe informacje lub dokumenty;
 • mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że Twoje konto ecoAccount zostało użyte w związku z nieautoryzowanym lub nietypowym użyciem karty kredytowej / debetowej lub konta bankowego, w tym między innymi z powiadomieniem o tym przez Twój bank lub wystawcę karty kredytowej / debetowej;
 • nadużywasz procesu zwrotu lub obciążenia zwrotnego za pośrednictwem swojego banku lub firmy wydającej karty kredytowe;
 • odmawiasz spełnienia prośby o współpracę przy dochodzeniu lub potwierdzeniu tożsamości lub informacji o bezpieczeństwie;
 • inicjujesz lub wyrażasz zgodę na Transakcje, które mogą być uznane za zaliczki gotówkowe lub pomoc w wypłacie gotówki;
 • Twoje konto ecoAcount zostało użyte, próbowano go użyć lub rzekomo zostało użyte w celu ułatwienia przestępczej lub innej nielegalnej lub nieuczciwej działalności przeciwko Nam lub komuś innemu, w tym, ale nie ograniczając się do, otrzymania lub przekazania potencjalnie nieuczciwych funduszy lub zysków z przestępstwa;
 • zwrot płatności z powodu niewystarczających środków na rachunku bankowym;
 • uważamy, że Twoje ecoAccount lub działania na nim stanowią dla Nas zagrożenie bezpieczeństwa, salda lub oszustwa;
 • przestrzegamy zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowania terroryzmu prowadzonych przez organy rządowe, agencje lub komisje;
 • groziłeś lub obrażałeś Naszych pracowników;
 • stawiasz Nas w pozycji, w której możemy złamać prawo, jeśli będziemy nadal utrzymywać Twoje ecoAccount;
 • naruszasz lub mamy powody przypuszczać, że naruszasz jakiekolwiek prawo właściwe dla Ciebie podczas korzystania z usług ecoPayz;
 • wierzymy, że jesteśmy do tego zobowiązani przez obowiązujące prawo lub w celu zastosowania się do zaleceń, dekretów lub instrukcji wydanych przez organ rządowy lub uznany organ w celu zapobiegania przestępczości lub skutecznego orzeczenia sądowego.

23.5. Jeśli nie poinformujesz, że naruszysz przyjęte środki bezpieczeństwa lub w inny sposób złamiesz przepisy prawa, zawiadomimy Cię z wyprzedzeniem lub natychmiast po fakcie o zamknięciu Twojego konta ecoAccount lub o jego zawieszeniu lub o ograniczeniu funkcjonalności Twojego konta ecoAccount oraz Twojego prawa do żądania Transakcji i otrzymywania przelewów eMoney. Jeśli przyczyna zawieszenia Twojego konta ecoAccount może zostać w rozsądny sposób naprawiona, poinformujemy Cię o podjęciu działań mających na celu wyeliminowanie przyczyny i przywrócenie funkcjonalności Twojego konta ecoAccount.

23.6. Jeśli zamkniemy Twoje konto ecoAccount, wyciągniemy z niego każdą niezastrzeżoną lub niezakwestionowaną kwotę eMoney zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania.

23.7. Jeśli podejrzewamy, że angażujesz się w działalność, o której mowa w sekcji 23.4 niniejszych Warunków Użytkowania, możemy skontaktować się z odpowiednim organem rządowym, organem zapobiegającym przestępstwom i innymi stronami trzecimi oraz możemy ujawnić szczegóły wszelkich zabronionych działań, zgodnie z naszą Polityką Prywatności i wszelkimi obowiązującymi prawami, i / lub podejmiemy kroki prawne przeciwko Tobie.

23.8. Jeśli nie będziesz korzystać ze swojego konta ecoAcount przez 9 (dziewięć) miesięcy, zamkniemy je. Po zamknięciu postaramy się powiadomić Cię o tym w oparciu o ostatnie dane kontaktowe, które nam przekażesz oraz spróbujemy wysłać Ci środki odzyskane z Twojego konta ecoAccount. Jeśli te dane nie będą poprawne i nie będziemy w stanie zrealizować płatności dla Ciebie, to dostępne saldo na Twoim koncie ecoAccount będzie pozostawało Twoje przez okres 6 (sześciu) lat od daty zamknięcia Twojego konta ecoAccount, a po tym czasie pieniądze eMoney zasilające Twoje konto ecoAccount zostaną utracone.

23.9. Będziesz ponosić odpowiedzialność za niezapłacone opłaty lub saldo ujemne na swoim koncie ecoAccount lub inne zadłużenia wobec Nas, na mocy niniejszych Warunków Użytkowania lub wszelkich obowiązujących przepisów, nawet po zamknięciu Twojego konta ecoAccount. Wszystkie takie długi uregulujesz natychmiast na Nasze żądanie.

23.10. Możemy według własnego uznania podjąć decyzję o zaprzestaniu lub ograniczeniu świadczenia usług ecoPayz w innych krajach w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.

Do góry

24. Konta


24.1. Możemy wysyłać do Ciebie wiadomości i powiadomienia na adres e-mail lub adres pocztowy, który nam przekazałeś w trakcie procesu składania wniosku o otwarcie Twojego konta ecoAccount (lub później zaktualizowanego przez Ciebie) lub na Twój profil ecoAccount na stronie internetowej. Musisz nas powiadomić o zmianie danych kontaktowych, które nam przekazałeś (Twój adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu). Jeśli nie powiadomisz nas od razu o jakichkolwiek zmianach w tych danych, możesz nie otrzymać informacji, które mogą być ważne – lub mogą one wpaść w niepowołane ręce.

24.2. Zazwyczaj wysyłamy komunikaty i powiadomienia na Twój adres e-mail lub Twój profil ecoAccount na stronie internetowej. Jeżeli wiadomość, którą prześlemy Ci poprzez stronę internetową na Twój profil konta ecoAccount, wymaga podjęcia przez Ciebie działań lub jest w naszej opinii istotna, prześlemy Ci wiadomość e-mail z przypomnieniem o sprawdzeniu wiadomości zamieszczonych na Twoim profilu ecoAccount na stronie internetowej.

24.3. Jeżeli będziemy chcieli wysłać Ci powiadomienie pocztą, wyślemy je na ostatni adres pocztowy, który nam przekazałeś. Jeżeli list wysłany przez nas zostanie zwrócony jako niedoręczony, przestaniemy używać tego adresu, chyba że zostaniemy zmuszeni na mocy obowiązującego prawa do przesłania Ci informacji pocztą.

24.4. Wszelkie komunikaty i powiadomienia od Nas na podstawie niniejszych Warunków Użytkowania, które zostały wysłane:

 • e-mailem, zostaną uznane za wysłane i otrzymane w dniu wysłania wiadomości e-mail, o ile nie otrzymamy elektronicznego powiadomienia, że wiadomość e-mail nie została dostarczona;
 • na Twój profil ecoAccount na stronie internetowej, zostaną uznane za wysłane i otrzymane w dniu, w którym wiadomość została zamieszczona na stronie;
 • pocztą, uważa się, zostaną uznane za wysłane i dostarczone 10 (dziesiątego) dnia po dacie przekazania listu do urzędu pocztowego w celu wysłania, ale jeśli faktycznie zostaną odebrane wcześniej – wówczas w dniu faktycznego otrzymania.

24.5. Wszelkie komunikaty i powiadomienia między Tobą a Nami muszą być w języku angielskim lub w innym języku, jeśli takie jest Twoje życzenie i jeśli w naszym zespole obsługi klienta jest pracownik posiadający umiejętności komunikowania się w Twoim preferowanym języku.

Do góry

25. Zmiany w niniejszych Warunkach Użytkowania


25.1. Niniejsze Warunki Użytkowania oraz dodatkowe regulaminy mające zastosowanie do ecoPayz Services, mogą ulec zmianie. Może zaistnieć konieczność zmiany Warunków Użytkowania ze względu na zmiany w opłatach ustalonych przez nas lub ze względu na zmiany w obowiązującym prawie, wydanie nowych przepisów lub trudności wynikające z obowiązujących przepisów lub ze względu na właściwości techniczne ecoPayz Services lub z innych obiektywnych przyczyn od czasu do czasu. Zmiany niniejszych Warunków Użytkowania będą realizowane zgodnie z procedurą opisaną w tej sekcji.

25.2. Powiadomimy Cię 2 (dwa) miesiące przed wejściem w życie zmian w niniejszych Warunkach Użytkowania. Powiadomimy Cię, publikując powiadomienie o zmianach na stronie internetowej oraz wysyłając wiadomość e-mail z powiadomieniem na Twój adres e-mail. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują 2 (dwa) miesiące po tym, jak opublikujemy zawiadomienie na stronie internetowej i prześlemy Ci wiadomość e-mail z powiadomieniem. Jeśli przekażemy Ci powiadomienie, o którym mowa powyżej, i nie poinformujesz Nas, że chcesz wypowiedzieć niniejsze Warunki Użytkowania i zamknąć swoje konto ecoAccount, dalsze korzystanie z usług ecoPayz będzie oznaczać akceptację zmian niniejszych Warunków Użytkowania i uznamy, że akceptujesz zmiany. Wyświetlimy link do nowych Warunków Użytkowania na stronie internetowej w dniu ich wejścia w życie. Możesz zapoznać się z aktualnymi Warunkami Użytkowania przed rozpoczęciem Transakcji, zakupu lub wypłacania eMoney w dowolnym momencie, klikając link "Warunki Użytkowania" na stronie internetowej.

25.3. Jeśli jednak nie chcesz, aby wiązały Cię przepisy nowej wersji Warunków Użytkowania, musisz poinformować Nas, że nie zgadzasz się na zmiany przed ich wejściem w życie. W takim przypadku Twoje zgłoszenie zostanie potraktowane jako żądanie natychmiastowego zakończenia korzystania z usług ecoPayz i zamknięcia konta ecoAccount, a niniejsze Warunki Użytkowania zostaną natychmiast anulowane bez naliczania opłat. Zaprzestaniemy świadczenia Ci usług ecoPayz natychmiastowo i przelejemy saldo na Twoim koncie ecoAccount do Twojego konta bankowego zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania lub do innego instrumentu płatniczego używanego przez Ciebie.

25.4. Warunki Użytkowania wyświetlane na stronie internetowej będą zawierały najnowszą datę aktualizacji. Żadna zmiana nie wpłynie na Transakcję, zakup lub wykup pieniędzy eMoney zaległych z dniem wejścia w życie danej zmiany.

Do góry

26. Różne


26.1. Niniejsze Warunki Użytkowania są prawnie wiążącą umową między Tobą a Nami na czas nieokreślony, o ile nie zostaną rozwiązane w sposób opisany powyżej. Niniejsze Warunki Użytkowania obowiązują od daty, kiedy potwierdzisz swoją zgodę na stronie internetowej poprzez zaznaczenie pola "Przeczytałem i akceptuję Warunki korzystania z usług PSI-Pay".

26.2. Niniejsze Warunki Użytkowania kończą się przed terminem po zamknięciu Twojego konta ecoAcount i rozliczeniu wszystkich długów w całości.

26.3. Nie możesz przenosić, cedować, podzlecać lub delegować swoich praw, obowiązków ani zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania. Możemy bez Twojej zgody przenieść i scedować niniejsze Warunki Użytkowania lub prawa i obowiązki wynikające z nich, zlecić podwykonawstwo i korzystać z usług jednego lub więcej z naszych oddziałów, filii, agentów lub podwykonawców w celu wypełnienia naszych zobowiązań.

26.4. Jeśli ubiegasz się o kartę płatniczą ecoCard i otrzymasz ją, musisz potwierdzić i zaakceptować obowiązującą wersję warunków płatności kartą ecoCard. Można je znaleźć na stronie internetowej i będą wyświetlane wszystkim użytkownikom ubiegającym się o kartę płatniczą EcoCard.

26.5. Przyjmujesz do wiadomości, że wszelkie prawa, tytuły i udziały w całym materiale i wszystkich materiałach i wynikach oraz wszystkie prawa własności intelektualnej (w tym, ale nie wyłącznie, wszystkie patenty, wynalazki, prawa do znaków towarowych, prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa do oprogramowania i prawa do baz danych, prawa do projektowania, tajemnice handlowe i know-how, w tym prawo do rejestracji i wnioskowania o te prawa) ("Prawa własności intelektualnej") zawarte, powiązane lub używane z usługami ecoPayz, kontem ecoAccount i dowolnym instrumentem płatniczym lub rozwiązaniem oferowanym przez Nas jest i pozostanie wyłącznie Naszą własnością. Nie możesz w żadnym momencie obowiązywania ani po zakończeniu obowiązywania niniejszych Warunków Użytkowania w jakikolwiek sposób bezpośrednio ani pośrednio kwestionować ani dochodzić praw własności do materiałów i wyników oraz praw własności intelektualnej, o których mowa w niniejszym punkcie. Nie masz prawa do używania, reprodukowania, modyfikowania ani dystrybuowania naszych praw własności intelektualnej.

26.6. Niniejsze Warunki Użytkowania podlegają prawu Anglii i Walii. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków Użytkowania lub odnoszące się do nich będą rozstrzygane na początku zgodnie z Polityką Reklamacji. Spór, który nie zostanie rozwiązany zgodnie z procedurą określoną w Polityce Reklamacji, będzie rozstrzygany wyłącznie przez sądy angielskie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jakiekolwiek obowiązujące prawo wymaga, aby konkretny spór został rozwiązany wyłącznie przez sądy innej jurysdykcji lub, jeśli jesteś oskarżycielem uprawnionym przez brytyjskiego Rzecznika Praw Konsumenta ds. Usług Finansowych.

26.7. Nasze niewykonanie lub niewyegzekwowanie prawa wynikającego z niniejszych Warunków Użytkowania nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub działania mającego na celu zablokowanie wykonania lub egzekwowania tego prawa w przyszłości.

26.8. Prawa i środki zaradcze dostępne w ramach niniejszych Warunków Użytkowania są kumulatywne i stanowią uzupełnienie innych praw lub środków prawnych dostępnych dla Nas zgodnie z obowiązującym prawem lub na zasadzie słuszności.

26.9. Niniejsze Warunki Użytkowania stanowią całość porozumienia między Tobą a Nami w odniesieniu do przedmiotu Warunków Użytkowania i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy.

Do góry