ecoPayz Gizlilik Politikası

Bu belge son olarak 23 Mayıs 2018 tarihinde güncellenmiştir.

Bu, aşağıda tanımlandığı üzere, ecoPayz Hizmetleri için geçerli olan ecoPayz Gizlilik Politikasıdır. PSI-Pay, ecoPayz Hizmetlerini Kullanıcılara ve Ticari İşletmelere (aşağıda tanımlandığı üzere) sunduğundan bu Gizlilik Politikası her ikisi için de geçerlidir ve dolayısıyla bu doğrultuda okunmalı ve değerlendirilmelidir.

Bu Gizlilik Politikası, PSI-Pay Ltd. için geçerlidir.

Gizlilik Politikamız birçok dilde sunulabilir; tüm versiyonlar yasal olarak bağlayıcıdır, ancak İngilizce versiyon ile çevrilmiş bir versiyon arasındaki tutarsızlık durumunda İngilizce versiyon geçerli olacaktır.

İÇERİK


Bu Gizlilik Politikasının belirli bir bölümüne doğrudan gitmek isterseniz lütfen aşağıdaki linkleri tıklayın. Bu başlıklar sadece referans içindir ve içeriği etkilemez.

 1. Tanımlar
 2. PSI-Pay hakkında
 3. Gizlilik beyanı
 4. Kişisel bilgilerin toplanması
 5. Kişisel bilgileri işlemenin amacı ve yasal dayanağı
 6. İşleyebileceğimiz kişisel bilgiler ve kişisel bilgi grupları
 7. Toplanan kişisel bilgilerin paylaşımı
 8. Kredi kayıt büroları
 9. Dolandırıcılıkla mücadele büroları
 10. Otomatikleştirilmiş karar verme
 11. Kişisel bilgilerin diğer ülkelere aktarılması
 12. Pazarlama
 13. Toplanan kişisel bilgilerin tutulması
 14. Haklarınız
 15. İzniniz ve verdiğiniz izni geri çekme yöntemi
 16. Çocuklar
 17. Kişisel bilgi vermemeyi tercih etmeniz durumunda
 18. "Çerezlerin" kullanımı
 19. Üçüncü şahısların web siteleri
 20. Güvenlik
 21. Bu Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikler
 22. Bize Ulaşma ve şikayetinizi iletmenin yolları

1. Tanımlar


"Ticari İşletme" – Ticari İşletme Hesabı için Kullanım Şartlarında tanımlanmış tüm uygunluk şartlarını karşılayan, bir ecoAccount açan ve ecoAccount sahibi olan ve ecoPayz Hizmetlerini kullanabilen bir tüzel kişi, ticari kuruluş ya da işletme.

"müşteri" – bir Kullanıcı ya da Ticari İşletme.

"ecoPayz" – Bizim (PSI-Pay) marka adımız.

"eMoney" – Bizim tarafımızdan, Avrupa Birliği’nin ve bu Kullanım Şartlarının düzenlemelerine uygun olarak ilgili Birleşik Krallık yasaları altında çıkarılan, elektronik biçimde saklanan parasal değer.

"ecoPayz Hizmetleri" – bu Kullanım Şartlarında tanımlandığı üzere, ecoAccount ile yapılan işlemler, kimlik doğrulama ve güvenlik kontrolleri, İşlemlerin gerçekleştirilmesi, eMoney transferlerinin makbuzu, eMoney ve diğer faaliyetlerin ihraç edilmesi ve paraya çevrilmesi için gerekli faaliyetleri içeren, Kullanıcı ve Ticari İşletmeler hesabına PSI-Pay tarafından sunulan ve talep üzerine PSI-Pay tarafından çıkarılan eMoney’i baz almış olan yenilikçi ödeme hizmetleri.

"EEA" – Avrupa Ekonomik Alanı.

"Mobil Uygulama" – yalnızca Kullanıcıların ecoPayz Hizmetlerine erişimi ve kısmi kullanımı için Mobil Cihazlarda kullanılabilen bir bilgi teknolojisi çözümü. Gelecekte bu hizmeti Ticari İşletmelerin kullanımına da açabiliriz.

"Mobil Cihaz" – akıllı telefon ya da tablet bilgisayar gibi taşınabilir bir bilgisayar cihazı.

"kişisel olmayan bilgiler" – anonimleştirilmiş kişisel bilgiler de dahil olmak üzere, baz alındığında bir kişinin diğer kişilerden ayırt edilmesini sağlamayan bilgi.

"kişisel bilgiler"bir kişiyle ilişkilendirilebilen ve baz alındığında o kişinin diğer kişilerden ayırt edilmesini sağlayan bilgi.

"işlem" ya da "işleme" – kişisel olan ve olmayan bilgilerin toplanması, tutulması, kullanılması, paylaşılması ya da aktarılması.

"PSI-Pay", "Biz" veya "Bizim" – PSI-Pay Ltd., İngiltere ve Galler kanunları altında kurulmuş ve Birleşik Krallıktaki Financial Conduct Authority (FCA) tarafından elektronik para çıkarma ve dolayısıyla bu Kullanım Şartlarında ayrıntılarıyla tanımlandığı şekilde ödeme hizmetleri sunma yetkisi verilen şirket.

"Gizlilik Politikası" – ecoPayz Hizmetleri ve Web Sitesi ile ilgili bu Gizlilik Politikasıdır, zaman zaman değiştirilebilir.

"Kullanım Şartları"Kullanıcı Hesabı için PSI-Pay Kullanım Şartları ya da Ticari İşletme Hesabı için Kullanım Şartlarıdır, zaman zaman değiştirilebilir.

"Kullanıcı" – Kullanıcı Hesabı için Kullanım Şartlarında belirlenen tüm uygunluk gerekliliklerini karşılayan, bir ecoAccount açarak ve bir ecoAccount sahibi olarak bu Kullanım Şartlarını kabul etmiş olan kişi.

"Web sitesi"https://www.ecopayz.com/ adresine atfedilen, ecoPayz markalı web sitesi. Uygun durumlarda “Web Sitesi” terimi bu Kullanım Şartlarında bir Mobil Uygulamaya da atıf içerir.

"Siz", "Sizin" ya da "Kendiniz" – kendisi ya da bir Ticari İşletme adına ecoPayz servislerine başvuran, bunlara erişen ya da bunları kullanan bir kişi. Bu, Kullanıcı ya da Kullanıcı adayı olarak hareket eden bir kişiyi, yöneticiler (Ticari İşletmenin genel ve finansal direktörleri, diğer direktör ve yöneticileri, hissedarları, ortakları ya da intifa hakkı sahipleri) dahil olmak üzere bir Ticari İşletme adına hareket eden bir kişiyi ve Ticari İşletme adına ecoPayz servislerini kullanan ya da bu servislere erişimi olan tüm çalışanları kapsar.

Yukarıdaki paragraflarda bulunmayan diğer şartlar da bu Gizlilik Politikasında kullanılmaktadır. Lütfen bu Gizlilik Politikasında yer almayan büyük harfle yazılmış terimlerin anlamları için Kullanım Şartlarını inceleyin.

Sayfa Başı

2. PSI-Pay Hakkında


2.1 Kişisel bilgiler Bizim tarafımızdan – PSI-Pay, 05899168 kayıt numarası ve Afon Building, Worthing Road, Horsham, West Sussex, RH12 1TL, Birleşik Krallık'ta kayıtlı ofisiyle İngiltere ve Galler kanunları altında kurulmuş bir şirkettir – işlenir.

PSI-Pay Ltd, Birleşik Krallık'taki Financial Conduct Authority (FCA) tarafından elektronik para çıkarmak ve ödeme hizmetleri sunmak ile yetkilendirilmiştir. FCA tarafından PSI-Pay'e verilen kayıt numarası 900011'dir.

2.2 Biz, Sizin kişisel bilgilerinizden sorumlu olan veri denetleyicisiyiz. Kişisel bilgileriniz, yürürlükteki veri ve gizlilik yasaları ve yönetmeliklerine uygun olarak Bizim tarafımızdan işlenir, sadece amaca göre ve uygun şekilde kullanılacaktır ve üçüncü şahıslarla sadece burada belirtildiği şekilde paylaşılacaktır.

Sayfa Başı

3. Gizlilik Beyanı


3.1 Bu Gizlilik Bildiriminin amacı, Sizin kişisel olan ve olmayan bilgilerinizin sorumluluğunu nasıl alacağımıza dair taahhüdümüzü Sizinle paylaşmaktır. Bu Gizlilik Bildirimi özellikle:

 • Sizin hakkınızda Bizim topladığımız kişisel bilgilere dair bilgileri içerir.
 • Sizin kişisel ve kişisel olmayan bilgilerinizi Bizim nasıl işlediğimizi açıklar.
 • Sizin kişisel bilgilerinizin kiminle paylaşılabileceğini belirtir.
 • Size Haklarınızı ve onları nasıl kullanacağınızı belirtir.
 • ecoPayz Hizmetlerini ve Bizim Web Sitemizi kullanma, bunlara erişim sağlama ya da başvurma sırasında bilgiye dayalı kararlar vermenizde Size yardımcı olmayı hedefler.

3.2 ecoPayz Hizmetlerini kullanıyor ya da kullanmak istiyorsanız, Bu Gizlilik Politikası ile birlikte Kullanım Şartları da okunmalıdır. Çerezleri nasıl kullandığımıza dair daha fazla bilgi edinmek için lütfen Çerez Politikamızı da okuyun.

3.3 Bu Gizlilik Politikası aşağıdakileri kapsar:

 • Sadakat programlarımız da dahil olmak üzere, ecoPayz Hizmetlerine başvurduğunuz, eriştiğiniz ya da bunları kullandığınızda Web Sitesinde sunulan özellikleri ve hizmetleri.
 • Kendi adınıza (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletme adına) ecoPayz Hizmetlerini kullanmak üzere başvurduğunuz ve/veya kullandığınız ya da bu hizmetlere eriştiğiniz zaman.
 • Kendi adınıza (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletme adına) ecoPayz Hizmetlerine erişmek üzere gerçekleştirdiğiniz, Bizim Web Sitemiz de dahil olmak üzere, tüm yazılım kullanımınızı.
 • Sizin ve Bizim aramızdaki e-posta ve SMS, telefon, Bizim Web Sitemiz ve diğerleri de dahil olmak üzere, elektronik iletişim yöntemleri kullanılarak yapılan tüm haberleşmeleri.

3.4 Bu Gizlilik Politikasının bir kopyasını kayıtlarınız için ve ileride referans olarak kullanmak üzere indirmenizi ve saklamanızı öneririz. Bu Gizlilik Politikasının bir kopyasını istiyorsanız lütfen Bize ulaşın.

3.5 Bu Gizlilik Politikasında belirtilmemiş diğer gizlilik uygulamalarımızla ilgili sorunuz varsa lütfen Bize ulaşın .

Sayfa Başı

4. Kişisel bilgilerin toplanması


Siz (ya da Temsilcisi Olduğunuz Ticari İşletme) ile ilgili bu kaynaklardan bilgi toplayabiliriz:

4.1 Bize verdiğiniz Kişisel Bilgiler:

 • Siz (ya da Temsilcisi Olduğunuz Ticari İşletme) ecoPayz Hizmetleri için başvurduğunuzda.
 • ecoPayz Hizmetlerine eriştiğinizde ya da onları kullandığınızda.
 • ecoPayz Hizmetlerini kullanırken bilgilerinizi bize yüklediğiniz ya da bizde sakladığınızda, örneğin Sizin (ya da Temsilcisi Olduğunuz Ticari İşletmenin) ecoAccount profilinde.
 • Bizim Web Sitemizi kullandığınızda ya da ona eriştiğinizde.
 • Sizin ve Bizim aramızdaki e-posta ve SMS, telefon, Bizim Web Sitemiz ve diğerleri de dahil olmak üzere, elektronik iletişim yöntemleri kullanılarak yapılan tüm haberleşmelerde.
 • Finansal inceleme ya da görüşmelerde.
 • Müşteri anketlerinde.

4.2 Siz ecoPayz Hizmetlerine erişirken ya da onları kullanırken topladığımız tutar, sıklık, tip, konum, kaynak ve alıcılara dair bilgileri de içeren bilgiler:

 • Size (ya da Temsilcisi Olduğunuz Ticari İşletmeye) ait ecoAccount’un işlem verisi ve Sizin (ya da Temsilcisi Olduğunuz Ticari İşletmenin) işlem gerçekleştirmesini talep ettiğiniz alıcılara dair bilgileri.
 • eMoney transferlerine dair veri ve Sizin (ya da Temsilcisi Olduğunuz Ticari İşletmenin) ecoAccount’unuza eMoney gönderen kişinin bilgileri.
 • eMoney satın alma ya da Sizin (ya da Temsilcisi Olduğunuz Ticari İşletmenin) ecoAccount’unuza veya ecoAccount’undan eMoney alma taleplerine dair veri.
 • Sizin (ya da Temsilcisi Olduğunuz Ticari İşletmenin), Bizim sadakat programlarımızın herhangi birinden kazandığınız ya da aldığınız puanlar ya da ödüller.
 • Sizin (ya da Temsilcisi Olduğunuz Ticari İşletmenin) Web Sitesindeki ecoAccount profilinizin kullanılması. Bu, ecoPayz Hizmetlerine çevrimiçi bağlandığınızda, Kendinizi (ya da Temsilcisi Olduğunuz Ticari İşletmeyi) tanımlamak üzere bilgi ve iletişim hizmetlerini kullanırken Sizin oluşturduğunuz profili içerir. Bu servisleri nasıl kullandığınıza dair diğer bilgileri de içerir. Bu bilgiyi, Sizin bu servislere bağlanırken kullandığınız Mobil Cihazlar ve bilgisayarlar gibi araçlardan çerezleri ve diğer internet takip yazılımlarını kullanarak toplarız.

Size (ya da Temsilcisi Olduğunuz Ticari İşletmeye) eMoney transfer eden kişilere ya da alıcılara dair toplanan kişisel bilgilerin kapsamı, bir İşlemin türüne, eMoney transferine ya da Sizin (ya da Temsilcisi Olduğunuz Ticari İşletmenin) eMoney göndermek ya da almak için kullandığı diğer hizmetlere ya da ecoPayz Hizmetlerinin gereksinimlerine göre değişiklik gösterebilir.

4.3 Çalıştığımız üçüncü şahıslar tarafından sağlanan bilgiler:

 • Dünya genelindeki devlet yetkilileri, düzenleyicileri ve kanun uygulayıcı kurumlar.
 • Kart yetkilendirme ve kimlik doğrulama hizmet sağlayıcıları.
 • Kredi kayıt büroları (Kredi kayıt büroları).
 • Alacak tahsil büroları.
 • Dolandırıcılıkla mücadele büroları (Action Fraud, Financial Fraud Action ve Financial Fraud Bureau dahil) ve devlet yetkilileri, bürolar ve komisyonlar ve özel taraflar.
 • Sizi Bizimle tanıştıran kuruluşlar.
 • Bankalar, diğer elektronik para çıkaran kuruluşlar ve ödeme servisi sağlayıcılarını içeren, birlikte çalışma anlaşmamız bulunan kuruluşlar.
 • İş ortaklarımız, alt üstlenicilerimiz ile Bize ve Müşterilerimize hizmet sunan diğer kurumlar.
 • Ticari İşletmeler.
 • Temsilcilerimiz ve dağıtımcılarımız.
 • Kart şirketleri.
 • Pazar araştırmacıları.
 • Mali ve hukuki müşavirler.
 • Perakendeciler.
 • Karşılaştırma yapan web siteleri.
 • Sosyal ağlar.
 • Bordro hizmetleri sağlayıcıları.
 • Kamusal bilgi kaynakları.

Sayfa Başı

5. Kişisel bilgileri işlemenin amacı ve yasal dayanağı


5.1 Sizin kişisel bilgilerinizi aşağıdaki sebeplerin bir veya birden fazlasına dayanarak işleriz:

 • Sizinle Bizim aramızdaki bir sözleşmeyi yerine getirmek için (örneğin, Kullanım Şartları).
 • Kişisel bilgilerinizi işlemek Bizim yasal yükümlülüğümüz olduğunda (ilgili kanuna uymamız için Sizin kişisel bilgilerinizi işlememiz gerektiğinde).
 • Meşru menfaatlerimiz olduğunda. Bu durum, Sizin kişisel ve kişisel olmayan bilgilerinizi kullanmak için Bizim işletme ile ilgili veya ticari bir sebebimiz olmasıdır. Öte yandan, meşru menfaatlerimiz için kişisel bilgilerinizi işlememiz, Sizin hak ve menfaatlerinize adaletsiz biçimde ters düşmemelidir.
 • Sizin rızanız olan durumlarda.

5.2 Sizin kişisel ve kişisel olmayan bilgilerinizi aşağıda listelenen şekillerde ve sebeplerle kullanırız. Sizin kişisel bilgilerinizi Bizim meşru menfaatlerimizi gerçekleştirmek üzere işlediğimiz durumlarla ilgili bir açıklama sunuyoruz. Bize, Kendiniz ve diğer bireyler hakkında, hassas kişisel bilgiler dahil, kişisel ve kişisel olmayan bilgiler verdiğiniz takdirde, söz konusu bilgiyi bu Gizlilik Politikasında düzenlendiği şekilde işleyebileceğimizi kabul edersiniz (ve bilgisi verilen diğer bireylerin de kabul ettiğini onaylarsınız).

Sizin kişisel bilgilerinizi ne için kullanıyoruz Sebeplerimiz Meşru menfaatlerimiz
ecoPayz Hizmetleri sunmak ve işletme gereksinimlerimizi yönetmek için:
 • Sizinle (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmeyle) ve Bizim müşterilerimizle ilişkilerimizi yönetmek için.
 • ecoPayz Hizmetleri hakkında tavsiye veya rehberlik sunmak için.
 • Bize borçlu olunan fonları tahsil etmek ve geri almak için.
 • Şikayetlere cevap vermek ve çözüm aramak için.
 • Sizinle iletişim kurmak ve Sizi ecoPayz Hizmetlerindeki değişikliklerden haberdar etmek için.
 • Bize ve Bizim müşterilerimize hizmet sağlayan iş ortaklarımız ve diğer organizasyonlarla çalışmalarımızı yönetmek için.
 • Biz ve Siz (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletme) arasında anlaşmaya varılmış Kullanım Şartlarında veya diğer sözleşmelerde düzenlenen hak ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek için.
 • İşimizi etkin ve düzgün biçimde yürütmek için. Mali durumumuzu, kurumsal yönetimimizi ve hesap denetimimizi yönetmek buna dahildir.
 • Sözleşmeyi yerine getirmek.
 • Bizim meşru menfaatlerimiz.
 • Bizim yasal görevlerimiz.
 • Yasal ve sözleşmeden doğan görevlerimizi nasıl yerine getireceğimiz konusunda verimli olmak.
 • Kayıtlarımızı güncel tutmak.
 • İlgili kanunlara uymak.
 • Gündelik işletme gereksinimlerimizi yönetmek.
Sizinle (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmeyle) ilişkimizi düzenlemek için:
 • Size (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmeye) ve müşterilerimize ecoPayz Hizmetleri sunmak için.
 • İşlemleri, Size (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmeye) gönderilmiş eMoney transferlerini işlemek veya yerine getirmek, Sizin (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) eMoney satın alma veya Sizin (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) ecoAccount’undaki eMoney’i paraya çevirme taleplerini işlemek için.
 • Bizim müşteri hesaplarımıza uygulanan Ücretleri, bedelleri ve döviz kurlarını yönetmek için.
 • Bizim sadakat programlarımızla ilgili puanların veya diğer ödüllerin alınmasını ya da paraya çevrilmesini sağlamak için.
 • Sözleşmeyi yerine getirmek.
 • Bizim meşru menfaatlerimiz.
 • Bizim yasal görevlerimiz.
 • Yasal ve sözleşmeden doğan görevlerimizi nasıl yerine getireceğimiz konusunda verimli olmak.
 • Kayıtlarımızı güncel tutmak.
 • İlgili kanunlara uymak.
Riskleri yönetmek ve ecoPayz Hizmetlerini korumak için:
 • ecoAccount’a Sizin (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) erişiminizi doğrulamak için.
 • ecoPayz Hizmetlerini güvenli ve emniyette tutmak için.
 • Kimlik ve güvenlik onaylama ve doğrulama kontrollerini yerine getirmemiz için.
 • Mali suçları, dolandırıcılığı ve kara para aklamayı tespit etmek, araştırmak, bildirmek ve önlemek için.
 • ecoPayz Hizmetlerinin suiistimal edilmesini tespit etmek ve önlemek için.
 • Bize, Bizim müşterilerimize ve Bizim işletmemize yönelik riski yönetmek için.
 • İlgili kanun gerekliliklerine uymak için.
 • Sözleşmeyi yerine getirmek.
 • Bizim meşru menfaatlerimiz.
 • Bizim yasal görevlerimiz.
 • Mali suçlarla, dolandırıcılıkla ve kara para aklamayla başa çıkma biçimimizi geliştirmek ve iyileştirmenin yanı sıra, bununla ilgili yasal görevlerimizi yerine getirmek.
 • İlgili kanunlara uymak.
 • Yasal ve sözleşmeden doğan görevlerimizi nasıl yerine getireceğimiz konusunda verimli olmak.
 • Gündelik işletme gereksinimlerimizi yönetmek.
ecoPayz Hizmetlerini ve Bizim Web Sitemizi yönetmek için:
 • Müşterilerimizin ecoPayz hizmetlerinin ve Web Sitesinin interaktif özelliklerine katılmasını sağlamak için.
 • ecoPayz Hizmetlerini ve ecoAccount’ları yönetmek için.
 • Web Sitesini yönetmek ve performansını geliştirmek için.
 • Müşterilerimizin davranış ve tercihlerini analiz etmek, trendleri analiz etmek ve sunucularımızın üzerindeki yükü yönetmek için.
 • Sözleşmeyi yerine getirmek.
 • Bizim meşru menfaatlerimiz.
 • Bizim yasal görevlerimiz.
 • Yasal ve sözleşmeden doğan görevlerimizi nasıl yerine getireceğimiz konusunda verimli olmak.
 • Yeni ürünler ve hizmetler geliştirmek.
 • Gündelik işletme gereksinimlerimizi yönetmek.
İşimizi icra etmek, geliştirmek ve iyileştirmek için:
 • Markamızı, ecoPayz Hizmetlerini ve Web Sitesini geliştirmek, yönetmek ve iyileştirmek için.
 • Müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamak ve işlerimizi büyütmek üzere yeni yollar geliştirmek için.
 • Yeni ürünleri ve hizmetleri denemek için.
 • Pazar analizi ve stratejik planlama yapmak için.
 • Müşterilerimizin ecoPayz Hizmetlerini ve ecoPayz Hizmetlerine benzer veya bu hizmetlerle bağlantılı diğer hizmetleri nasıl kullandığını incelemek için.
 • ecoPayz Hizmetlerinin reklamlarının etkililiğini ölçmek ve anlamak için.
 • Sözleşmeyi yerine getirmek.
 • Bizim meşru menfaatlerimiz.
 • Bizim yasal görevlerimiz.
 • Yeni ürünler ve hizmetler ile bu ürün ve hizmetler için Bizim aldığımız ücretleri geliştirmek.
 • Yeni ürün ve hizmetlere yönelik müşteri türlerini belirlemek.
 • Yasal ve sözleşmeden doğan görevlerimizi nasıl yerine getireceğimiz konusunda verimli olmak.
 • Kayıtlarımızı güncel tutmak.
 • Hangi ürün ve hizmetlerimizin müşterilerimizi ilgilendirebileceğini belirlemek.
 • Gündelik işletme gereksinimlerimizi yönetmek.
Pazarlama:
 • Pazarlama faaliyetleri geliştirmek ve yürütmek için.
 • Özelliklere, promosyonlara, ürünlere ve hizmetlere erişmek üzere müşteri uygunluğunu belirlemek için.
 • Müşterilerimize uygun reklamlar sunmak için.
 • Sizin rızanız.
 • Sözleşmeyi yerine getirmek.
 • Bizim meşru menfaatlerimiz.
 • Bizim yasal görevlerimiz.
 • Kayıtlarımızı güncel tutmak.
 • Müşterilerimizin hangi ürün ve hizmetlerimizle ilgilenebileceğini değerlendirip onlara haber vermek.
 • Sizi özellikler, promosyonlar, ürünler ve hizmetlerle ilgili olarak bilgilendirirken Sizin rızanızı gözetmek.

Sayfa Başı

6. İşleyebileceğimiz kişisel bilgiler ve kişisel bilgi grupları


6.1 Sizin (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) Bize verdiğiniz kişisel bilgiler, kişisel olmayan bilgiler ve mali bilgiler dahil, farklı türlerde kişisel bilgileri işleyebiliriz. Aşağıda belirtilen gruplarda kişisel bilgiler toplarız:

Grup Tanım Gruba dahil olabilecek kişisel bilgi türü
Finansal veriler Müşterilerimizin mali konumları, durumları ve geçmişleri.
 • Mali bilgiler.
 • Ödeme aracı ayrıntıları. (kredi/banka kartı ayrıntıları, kart numarası, kartın son kullanım tarihi, CVC ayrıntıları, banka ve/veya kartı veren kuruluşun ayrıntıları, banka hesabı ayrıntıları).
 • Size (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmeye) hizmet sunan iş ortaklarımızdan, alt yüklenicilerimizden ve diğer organizasyonlardan edindiğimiz bilgiler, örneğin, mali veriler ile kredi kayıt ve dolandırıcılık önleme bürolarından alınan veriler.
İletişim bilgileri Bizim müşterilerimizin iletişim bilgileri.
 • İsim/soy isim.
 • Doğum tarihi.
 • Uyruk.
 • İkamet edilen ülke.
 • E-posta adresi.
 • Adres (ikamet ve posta adresi), adres belgesinin kopyaları dahil.
 • Telefon numarası (sabit hat/cep telefonu numarası).
 • Fotoğraf.
İşlem Verileri İşlemler, müşterilerimize gönderilen eMoney transferleri, müşterilerimizin eMoney satın alma veya ecoAccount’larındaki eMoney’i paraya çevirme taleplerine dair bilgiler hakkında ayrıntılar.
 • Bir İşlemin, eMoney transferinin, eMoney satın alınmasının ya da eMoney’nin paraya çevrilmesinin türü, miktarı ve zamanı.
 • İşlem ayrıntıları (coğrafi konum, IP adresi ve ülke, alıcının e-posta adresi, telefon numarası).
 • İlave ticari bilgiler ve kimlik tanımlama bilgileri.
 • ecoAccount’a erişmek için kullanılan cihazın parmak izi.
 • Sizin sunduğunuz diğer bilgiler.
Sözleşmeye Dair Sizin hakkınızda ve sunulan ecoPayz Hizmetleri hakkında ayrıntılar.
 • İsim/soy isim.
 • Doğum tarihi.
 • Uyruk.
 • İkamet edilen ülke.
 • E-posta adresi.
 • Adres (ikamet ve posta adresi), adres belgesinin kopyaları dahil.
 • Telefon numarası (sabit hat/cep telefonu numarası).
 • Ödeme aracı ayrıntıları. (kredi/banka kartı ayrıntıları, kart numarası, kartın son kullanım tarihi, CVC ayrıntıları, banka ve/veya kartı veren kuruluşun ayrıntıları, banka hesabı ayrıntıları).
 • Oturum açma ayrıntıları hakkında bilgi (kullanıcı adı, şifre, kimlik kanıtlama verileri (eğer iki basamaklı doğrulama sistemi (güçlü müşteri kimliği kanıtlama) kullanılıyorsa) ve diğer güvenlik referansları (örneğin, güvenli kimlik tanımlama, güvenlik soruları ve cevapları).
Konumla ilgili Cihazın internete bağlandığı adres de dahil olmak üzere, Sizin (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) ecoAccount’unuza erişmek için kullandığınız cihazdan gelebilecek bilgiler gibi, Sizin nerede olduğunuza dair edindiğimiz bilgiler.
 • Gerçek zamanlı konuma dayalı bilgiye erişim dahil coğrafi konum.
 • IP adresi ve ülke.
 • ecoAccount’a erişmek için kullanılan cihazın parmak izi.
Davranışsal ve Teknik (çerezler tarafından toplanır. Lütfen Çerez Politikamızı inceleyin.) Sizin (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) ecoPayz Hizmetlerini ve Web Sitesini nasıl kullandığınıza dair ayrıntılar ve Sizin (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) kullandığınız cihazlar ve teknolojiler hakkında ayrıntılar.
 • IP adresi ve ülke.
 • Oturum açma ayrıntıları hakkında bilgi (kullanıcı adı, şifre, kimlik kanıtlama verileri (eğer iki basamaklı doğrulama sistemi (güçlü müşteri kimliği kanıtlama) kullanılıyorsa) ve diğer güvenlik referansları (örneğin, güvenli kimlik tanımlama, güvenlik soruları ve cevapları).
 • Web Sitesine erişim zamanı.
 • Web Sitesinin yanıtlama süresi.
 • Web Sitesinin belirli sayfalarını ziyaret etme süreleri.
 • İnternet tarayıcısı tipi, sürümü, saat dilimi ayarı, eklenti tipleri ve sürümleri, işletim sistemi ve platform.
 • Tekbiçimli kaynak (URL) tıklama akışının tamamı.
 • ecoAccount’a erişmek için kullanılan cihazın parmak izi.
İletişimler Sizin (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) Bize yönelik mektuplarınızdan, e-postalarınızdan ve yazılı veya sözlü konuşmalarınızdan öğrendiğimiz bilgiler.
 • İletişimlerinizde açığa çıkan yorumlarınız ve fikirleriniz, örneğin, Bize gönderilen bir soru veya şikayetin içeriği.
Sosyal İlişkiler Sizin aile fertleriniz, arkadaşlarınız ve diğer ilişkileriniz hakkındaki bilgiler.
 • İsim/soy isim.
 • Doğum tarihi.
 • Uyruk.
 • İkamet edilen ülke.
 • E-posta adresi.
Açık veriler ve Devlet Kayıtları Sizin hakkınızda devlet kayıtlarında yer alan ayrıntılar ve Sizinle ilgili internette açıkça erişilebilir olan bilgiler.
 • Biz, ecoPayz Hizmetleri, ecoPayz Hizmetlerine benzer ya da ecoPayz Hizmetleriyle bağlantılı diğer hizmetler ve Bizim tarafımızdan sunulan ya da sunulabilecek olan diğer ürün ve hizmetler ile ilgili sosyal ağ sitelerinde (örneğin, Facebook veya Twitter) belirttiğiniz yorum ve görüşler.
 • Devlet kayıtları.
Kullanım verileri Sizin (ya da Temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) ecoPayz Hizmetlerini, ecoPayz Hizmetlerine benzer veya ecoPayz Hizmetleriyle bağlantılı diğer hizmetleri ve Bizim tarafımızdan sunulan ya da sunulabilecek olan diğer ürün ve hizmetleri kullanımınıza dair diğer bilgiler.
 • Size (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmeye) hizmet sunan iş ortaklarımızdan, alt yüklenicilerimizden ve diğer organizasyonlardan edindiğimiz bilgiler, örneğin, mali veriler ile kredi kayıt ve dolandırıcılık önleme acentelerinden alınan veriler.
Dokümanter veriler Farklı formatlarda belgelerde veya bu belgelerin kopyalarında saklanan Sizin hakkınızdaki bilgiler.
 • Devlet tarafından verilen fotoğraflı kimlik.
 • Pasaport/kimlik kartı/sürücü belgesi veya doğum belgesi ayrıntıları.
Özel veri türleri Uygulanan kanunlar bazı türde kişisel bilgileri özel olarak değerlendirir. Bu türdeki bilgileri yalnızca ilgili kanunların izin verdiği durumlarda toplar ve kullanırız. Şunlara dair bilgiler dahildir:
 • Sendika üyelikleriniz.
 • Cinsiyet dahil sağlık verileriniz.
 • Cezai hüküm ve suçlarınız.
Rızalar Sizin Bize verdiğiniz izinler, rızalar veya tercihler.
 • Bizden özel özelliklere, promosyonlara, ürünlere ve hizmetlere yönelik teklifler almak için rıza.
 • Konuma dayalı gerçek zamanlı bilgi toplama için rıza.
Ulusal kimlik tanımlayıcı Sizin kimliğinizi belirlemek üzere bir devlet tarafından Size verilmiş bir numara veya kod.
 • Sosyal güvenlik numarası/vergi kodu.
 • Pasaport/kimlik kartı/sürücü belgesi veya doğum belgesi ayrıntıları.

Sayfa Başı

7. Toplanan kişisel bilgilerin paylaşımı


7.1 Sizin kişisel ve kişisel olmayan bilgilerinizi aşağıdaki üçüncü şahıslarla çeşitli şekillerde paylaşabiliriz:

 • ecoPayz Hizmetlerini ve Kullanım Şartlarından doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi sağlamak için, riskleri yönetmek için, mali suçları, dolandırıcılığı ve kara para aklamayı tespit etmeye ve önlemeye yardımcı olması için, Web Sitesinin ve ecoPayz Hizmetlerinin uygunluğunu ve ulaşılabilirliğini yönetmemize yardımcı olması için, Sizin (veya ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) Bize borçlu olduğunuz fonları toplamak için, ecoPayz Hizmetlerinin ve ecoPayz Hizmetlerine benzer veya bunlarla bağlantılı diğer hizmetlerin pazarlamasını yürütmemize yardımcı olması için ve iş yapabileceğimiz yeni yollar keşfetmek için kullandığımız iştiraklerimiz, Bizim ve onların yöneticileri, çalışanları, profesyonel danışmanlar, müşavirler, bağlı ortaklar, acenteler, alt üstleniciler ve hizmet sağlayıcıları.
 • Dünya genelindeki devlet yetkilileri, düzenleyicileri ve kanun uygulayıcı kurumlar.
 • Kart yetkilendirme ve kimlik doğrulama hizmeti sağlayıcıları.
 • Kredi kayıt büroları (Kredi kayıt büroları).
 • Alacak tahsil büroları.
 • Dolandırıcılıkla mücadele büroları (Action Fraud, Financial Fraud Action ve Financial Fraud Bureau dahil) ve devlet yetkilileri, bürolar ve komisyonlar ve özel taraflar.
 • Sizi Bizimle tanıştıran kuruluşlar.
 • Bizim Size tanıştırdığımız kuruluşlar.
 • Bankalar, diğer elektronik para çıkaran kuruluşlar ve ödeme hizmeti sağlayıcıları, hesap bilgisi hizmeti sağlayıcıları ve ödeme başlatma hizmeti sağlayıcıları dahil, birlikte çalışma anlaşmamız bulunan kuruluşlar.
 • İş ortaklarımız, alt üstlenicilerimiz ile Bize ve Bizim müşterilerimize hizmet sağlayan diğer kuruluşlar.
 • Sizin (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) bir İşlem yapmasını talep ettiğiniz ya da Sizin ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) eMoney transferi alacağınız Ticari İşletmeler ve/veya Kullanıcılar dahil, Sizin kişisel bilgilerinizi paylaşmayı talep ettiğiniz kişiler.
 • Temsilcilerimiz ve dağıtıcılarımız.
 • Kart şirketleri.
 • Pazar araştırmacıları.
 • Mali ve hukuki müşavirler.
 • Sizin (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) aracısı ya da hukuki temsilcisi (Sizin vekalet verdiğiniz bir kişi ya da Size atanan bir vasi) ve Sizinle (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmeyle) bağlantılı herhangi başka bir taraf.
 • Finansal ürün ve hizmetleri araştırmak ve bu ürün ve hizmetlere başvurmak için yollar sunan fiyat karşılaştırma siteleri ve benzer kuruluşlar.
 • Bizim pazarlama ve geliştirme programlarımızı yöneten hizmet sağlayıcıları.
 • Perakendeciler.
 • Karşılaştırma yapan web siteleri.
 • Sosyal ağlar.
 • Bordro hizmetleri sağlayıcıları.
 • Kamusal bilgi kaynakları.

7.2 Sizin (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) ilgi alanlarınızı baz alan ecoPayz Hizmetlerini Size (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmeye) sunmak için de Sizin kişisel bilgilerinizi üçüncü şahıslarla paylaşmamız gerekebilir:

 • Siz (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletme) ecoCard Ödeme Kartına başvurduğunuz ve aldığınız takdirde, bu hizmeti sunmamızı sağlayan kuruluşlarla (örneğin Mastercard) işlem ayrıntılarını paylaşacağız.
 • Eğer Sizin (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) bir sadakat programınız varsa, Sizin kişisel bilgilerinizi bu programla paylaşacağız.
 • Eğer Siz (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletme) otomatik ödeme kullanıyorsanız, Sizin kişisel bilgilerinizi Otomatik Ödeme programıyla paylaşacağız.
 • Eğer Siz (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletme) Bizim aracılığımızla sigortaya başvurursanız, Sizin (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) ayrıntılarını sigortalayan kuruluşa ya da yeniden sigortalayan kuruluşlara iletebiliriz.

7.3 Gelecekte, özellikle işletmemizin, varlıklarımızın ya da bunlarla ilgili hak veya menfaatlerin hepsini veya bir kısmını satmamız, devretmemiz ya da birleştirmemiz durumunda veya bir işletme satın almamız ya da bir şirket birleşmesine girmemiz durumunda yapısal değişiklikler geçirebilir ve Sizin kişisel bilgilerinizi potansiyel alıcıya, devralana, birleşme ortağına ve/veya bunların müşavirlerine ifşa edebiliriz. Eğer işlem gerçekleşirse, satın alan, devralan veya birleşme ortağı Sizin kişisel bilgilerinizi bu Gizlilik Politikasında belirlenen şekilde kullanabilir veya ifşa edebilir.

7.4 İlaveten, diğer kuruluşlar veya vatandaşlar dahil üçüncü şahıslara Sizin (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) nasıl, ne zaman ve neden Web Sitemizi ziyaret ettiğinize ve ecoPayz Hizmetlerini kullandığınıza dair toplu istatistiki veri sağlayabiliriz. Bu veri, kişisel olmayan bilgidir; sizin kimliğinizi tanımlamaz veya Sizin (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) bireysel olarak Web sitesini ya da ecoPayz Hizmetlerini nasıl kullandığınıza dair bilgi sunmaz.

7.5 Üçüncü bir tarafın Bizim adımıza Sizin kişisel bilgilerinizi işlemesi, bu Gizlilik Politikasına ve ilgili kanunlara uyan sıkı güvenlik ve gizlilik yükümlülüklerine tabidir. Sizin kişisel bilgilerinizi paylaştığımız bu üçüncü şahsın kişisel bilgilerinizi güvenli ve bu Gizlilik Politikasına uygun biçimde işlemesini sağlamak için gerekli tüm makul adımları atacağız.

7.6 Kişisel bilgileriniz yalnızca üçüncü bir taraf tarafından Bize hizmet sağlama gerekçesiyle veya ecoPayz Hizmetleri ile Web Sitesini ziyaretlerinizle ilgili olarak paylaşılabilir. Sizin kişisel bilgilerinizi paylaştığımız üçüncü şahıslar, bir sözleşmeye ve ilgili yasalara tabidir ve Sizin kişisel bilgilerinizi ikincil amaçlarla kullanamazlar. Kişisel bilgilerin üçüncü bir taraf tarafından kendi adına işlenmesi, kendi gizlilik politikasına ve ilgili yasalara tabidir.

7.7 Sizin kişisel bilgilerinizi üçüncü şahıslara satmayacağız veya kiralamayacağız. Sizin rızanız olmaksızın kişisel bilgilerinizi pazarlama amaçları için üçüncü şahıslarla paylaşmayacağız.

Sayfa Başı

8. Kredi kayıt büroları


8.1 Siz (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletme) Bize ecoPayz Hizmetlerinden faydalanmak ve bir ecoAccount hesabı açmak üzere başvurduğunuzda, kimlik ve güvenlik onaylama ve doğrulama kontrollerimizi gerçekleştiririz. Bu konuda Bize yardımcı olmaları için kredi kayıt bürolarına başvurabiliriz. Ayrıca, Size (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmeye) hizmet sağlarken Bize verilen bilgileri doğrulamak için düzenli aralıklarla kredi kayıt bürolarına başvurabiliriz.

8.2 Aşağıdaki bilgiler Biz ve kredi kayıt büroları arasında değiş tokuş edilebilir:

 • İsim, soy isim, adres ve doğum tarihi.
 • (Kredi puanı dahil) mali durum ve geçmiş.
 • Şirket Kayıt Ofisi gibi kaynaklardan alınan kamusal bilgiler.

8.3 Kredi kayıt bürolarından alınan bilgiler Bizim tarafımızdan şu amaçlarla kullanılır:

 • Sizin (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) ecoPayz Hizmetlerini kullanmaya uygun olup olmadığınızı değerlendirmek için.
 • Sizin (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) Bize verdiğiniz bilgilerin doğru ve gerçek olduğundan emin olmak için.
 • Mali suçları, dolandırıcılığı ve kara para aklamayı tespit etmemize ve önlememize yardım etmesi için.
 • Size (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmeye) ecoPayz Hizmetlerini icra etmemiz ve Sizin (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) ecoAccount’unuzu ve ecoAccount profilinizi yönetmemiz için.
 • Bizim alacaklısı olduğumuz borçları ve fonları takip etmemiz ve geri almamız için.

8.4 Siz (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletme) Bizim müşterimiz olarak kaldığınız sürece Sizin kişisel bilgilerinizi kredi kayıt bürolarıyla paylaşabiliriz. Bizim tarafımızdan paylaşılan bilgiler, İşlemlere, eMoney transferlerinin makbuzlarına, eMoney verilmesi ve paraya çevrilmesine, ecoAccount bakiyesine ve Bize zamanında tam olarak geri ödenmemiş fonlarla ilgili bilgiler dahil Sizin (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) ecoAccount’unuzu kullanarak yürüttüğünüz diğer faaliyetlere dair bilgileri içerebilir. Kredi kayıt büroları Bizim tarafımızdan sağlanan bilgilerle Sizin (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) hakkınızda sahip oldukları diğer bilgileri birleştirebilirler. Kredi kayıt büroları Sizinle ilgili bu bilgileri diğer kuruluşlarla paylaşabilirler.

8.5 Kredi kayıt büroları kişisel bilgileri 6 (altı) yıla kadar saklayabilir.

Sayfa Başı

9. Dolandırıcılıkla mücadele büroları


9.1 Siz (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletme) Bize, ecoPayz Hizmetlerinden faydalanmak ve bir ecoAccount hesabı açmak üzere başvurduğunuzda, kimlik ve güvenlik onaylama ve doğrulama kontrollerimizi gerçekleştiririz. Bu konuda Bize yardımcı olmaları için dolandırıcılığı önleme bürolarına başvurabiliriz. Ayrıca, mali suç, dolandırıcılık ve kara para aklama risklerini tespit etmek için Size (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmeye) hizmet sağlarken Bize verilen bilgileri doğrulamak için düzenli aralıklarla dolandırıcılığı önleme bürolarına başvurabiliriz. Bu, Size atfedilen ceza gerektiren suçlar gibi hassas kişisel bilgileri kaydetmeyi içerebilir.

9.2 İlgili kanunlara uymak için ya da Bizim meşru menfaatlerimize yönelik olarak dolandırıcılığı önleme bürolarıyla çalışırız. Dolandırıcılığı önleme bürolarından alınan bilgiler Bizim tarafımızdan şu amaçlarla kullanılır:

 • Kimlik ve güvenlik doğrulama ve onaylama kontrollerimizi yürütmek için.
 • Mali suçları, dolandırıcılığı ve kara para aklamayı tespit etmemize, izlememize ve önlememize yardım etmesi için.
 • Kullanım Şartlarında ya da Biz ve Siz (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletme) arasındaki diğer sözleşmelerde belirlenen hak ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek için.

9.3 Dolandırıcılığı önleme büroları, mali suç, dolandırıcılık veya kara para aklama riski gördükleri takdirde Sizin kişisel bilgilerinizi farklı süreler boyunca saklayabilirler.

9.4 Dolandırıcılığı önleme büroları, Sizin kişisel bilgilerinizi dünya çapında devlet yetkililerinin ve düzenleyicilerinin, örneğin kanun uygulayıcı kurumların, erişimine açabilir. Bu, mali suçları, dolandırıcılığı ve kara para aklamayı tespit etme, araştırma ve önleme görevlerini desteklemek içindir.

Sayfa Başı

10. Otomatikleştirilmiş karar verme


10.1 Bazen Sizinle ilgili Bizim sahip olduğumuz veya başkalarından toplamaya iznimiz olan kişisel bilgilere dayanarak otomatik kararlar veren sistemler kullanırız. Bu, verdiğimiz kararların bildiklerimize dayanarak hızlı, adil, verimli ve doğru olmasını sağlar. Bu otomatik kararlar ecoPayz Hizmetlerini ve ecoPayz Hizmetlerine benzer veya bunlarla bağlantılı diğer hizmetleri Size (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmeye) şimdi veya gelecekteki teminimizi ya da Sizden (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmeden) aldığımız ücretleri etkileyebilir.

10.2 Aşağıdaki otomatik kararları veriyoruz:

 • Bir ecoAccount açmak. Siz (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletme) Bize ecoPayz Hizmetlerinden faydalanmak ve bir ecoAccount hesabı açmak üzere başvurduğunuzda, bildiklerimize ve Sizin (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) Bize sunduğunuz kişisel bilgilere dayanarak kimlik ve güvenlik onaylama ve doğrulama kontrollerimizi gerçekleştiririz. Bu, yaş, ikametgah, uyruk ve mali konumun kontrolünü içerebilir. Bunu, Sizin (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) Bize doğru ve gerçek bilgiler verdiğinizden emin olmak, Sizin kimliğinizi doğrulamak ve mali suçları, dolandırıcılığı ve kara para aklama risklerini tespit etmek ve önlemek için yapıyoruz.
 • Dolandırıcılığı tespit etmek. Kişisel bilgilerinizi, Sizin (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) ecoAccount’unuzun mali suçlarda, dolandırıcılıkta veya kara para aklamada ya da ecoPayz Hizmetlerini suiistimal edebilecek veya Kullanım Şartlarını ihlal edecek şekilde kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek için kullanırız. Bir ecoAccount’un Siz (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletme) için alışılmadık biçimde kullanıldığını tespit edebiliriz. Eğer Sizin (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) ecoAccount’unuzun yetkisiz olarak ya da dolandırıcılık amacıyla kullanıldığından veya ecoAccount’unuza Sizin (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) yetkilendirmesi olmaksızın erişildiğinden şüphelenirsek, uygun gördüğümüz her zaman Sizin (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) ecoAccount’unuzu askıya alabilir veya işlevselliğini kısıtlayabiliriz.
 • Ücretler. Bildiklerimize dayanarak bazı hizmetler için hangi ücretlerin belirleneceğine karar verebiliriz.
 • ecoPayz Hizmetlerini ve ecoPayz Hizmetlerine benzer ya da ecoPayz Hizmetleriyle bağlantılı diğer hizmetleri kişiye uygun olarak geliştirmek. Sizi (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmeyi) benzer müşterilerle aynı gruba koyabiliriz. Bunlara müşteri segmentleri denir. Bunları, müşterilerimizin gereksinimlerini araştırmak, öğrenmek ve bildiklerimize dayanarak karar vermek için kullanırız. Bu, ecoPayz Hizmetlerini ve ecoPayz Hizmetlerine benzer veya bununla bağlantılı diğer hizmetleri farklı müşteri segmentlerine göre tasarlamamıza ve onlarla ilişkilerimizi yönetmemize yardımcı olur.

10.3 Bir birey olarak Sizin de otomatik kararlar üzerinde hakkınız vardır. Şu haklara sahipsiniz:

 • Kararlarımızı yalnızca otomatik yollarla vermememizi talep etme.
 • Otomatik bir karara itiraz etme ve bir bireyin bu kararı gözden geçirmesini talep etme.

10.4 Önceki paragrafta bahsedilen haklarınızı uygulamak için lütfen Bizimle iletişime geçin.

Sayfa Başı

11. Kişisel bilgilerin diğer ülkelere aktarılması


11.1 ecoPayz Hizmetlerini sunabilmek için Sizin kişisel bilgilerinizin Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışında bir konuma aktarılması ve burada saklanması gerekebilir. Kişisel bilgilerinizi AEA dışına yalnızca şu sebeplerle göndereceğiz:

 • Sizin (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) talimatlarınızı uygulamak için.
 • Yasal görevlerimizi yerine getirmek için.
 • ecoPayz Hizmetlerini gerçekleştirmemize ve Kullanım Şartları altındaki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine yardımcı olması için kullandığımız iştiraklerimiz, bağlı ortaklarımız, temsilcilerimiz, alt üstlenicilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımızla çalışmak için.

11.2 Sizin kişisel bilgilerinizi AEA dışındaki iştiraklerimize, bağlı ortaklarımıza, temsilcilerimize, alt üstlenicilerimize ve hizmet sağlayıcılarımıza gönderdiğimiz takdirde, AEA içerisinde kullanıldığı şekilde korunduğundan emin olacağız. Kişisel bilgilerinizin güvenli biçimde ele alınmasını ve bu Gizlilik Politikasına uygun biçimde işlenmesini sağlamak için makul olarak gerekli tüm adımları atacağız. Eğer Sizin kişisel bilgilerinizi AEA dışına aktarırsak, aşağıdaki emniyet tedbirlerinden birinin alınmasını sağlayacağız:

 • Kişisel bilgilerin AEA ile aynı korumayı sağlayan gizlilik kanunlarına sahip bir AEA-dışı ülkeye aktarılması.
 • Alıcının kişisel bilgileri AEA’da gerekli tutulan standartlarda korumasını zorunlu kılan, alıcıyla yapılan bir sözleşme.
 • Kişisel bilgilerin Gizlilik Kalkanı’nın (ABD ile AB ülkeleri arasında gönderilen bilgilerle ilgili gizlilik standartları belirleyen bir sistem) bir parçası olan kuruluşlara aktarılması.

11.3 Bize kişisel bilgi sunarak önceki paragraflarda belirtildiği şekilde bir aktarıma, saklamaya ve işlemeye onay vermiş olursunuz.

Sayfa Başı

12. Pazarlama


12.1 Sizi ilgilendirebileceğini düşündüğümüz özellikleri, promosyonları, ürünleri ve hizmetleri Size sunabilmek için Sizin kişisel bilgilerinizi pazarlama amaçlı kullanabiliriz. ‘Pazarlama’ derken kastettiğimiz şey budur.

12.2 Sizin Bize söylediklerinize ve ecoPayz Hizmetlerine ve Bizim Web Sitemize başvururken, erişirken ya da bunları kullanırken veya birlikte çalıştığımız üçüncü şahıslardan topladığımız bilgilere dayanarak hakkınızdaki kişisel bilgileri pazarlama amacıyla kullanırız.

12.3 Sizi (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmeyi) neyin ilgilendireceği ya da Sizin (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) ne isteyebileceğiniz veya neye gereksinim duyabileceğiniz hakkında fikir sahibi olmak için Sizin kişisel bilgilerinizi inceleriz. Hangi özelliklerin, promosyonların, ürünlerin veya hizmetlerin Size (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmeye) uygun olacağına bu şekilde karar veririz.

12.4 Yalnızca Sizin rızanız veya bir ‘meşru menfaat’ olduğu takdirde Sizin kişisel bilgilerinizi pazarlama amacıyla kullanabiliriz. Bu, Sizin kişisel ve kişisel olmayan bilgilerinizi kullanmamız için işletmeye dair veya ticari bir sebebimiz olduğunda geçerlidir. Bununla birlikte, Sizin kişisel bilgilerinizi Bizim meşru menfaatimiz için işlediğimiz takdirde, bu durum Sizin hak ve menfaatlerinize aykırı olmamalıdır.

12.5 Bizden aksini talep etmediğiniz takdirde, pazarlama amacıyla Sizin tercihinize bağlı olarak Sizinle posta, e-posta, telefon, kısa mesaj ve/veya kayıtlı aramalar yoluyla iletişim kuracağız. Şunlardan birini yapabilirsiniz:

 • Sizin (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) ecoAccount profilinize girdikten sonra menüden ‘Kişisel Ayarlar’ı seçip ‘Hesap Tercihi’ne girerek, posta, e-posta telefon, kısa mesaj ve/veya kayıtlı aramalar yoluyla reklam ile ilgili kutucuktaki işareti kaldırıp ‘Güncelle’ye tıklayarak tercihlerinizi her istediğinizde değiştirebilirsiniz.
 • İstediğiniz zaman bize ulaşarak Sizin tercihinize bağlı olarak Sizinle posta, e-posta, telefon, kısa mesaj ve/veya kayıtlı aramalar yoluyla iletişim kurmayı bırakmamızı talep edebilirsiniz.

12.6 Eğer fikrinizi değiştirirseniz Bize ulaşarak tercihlerinizi her zaman güncelleyebilirsiniz.

12.7 Gelecekte Bizim yeni ürün ve hizmetlerimizi kullandığınız veya kullanmak için başvurduğunuz takdirde, Sizden tercihlerinizi doğrulamanızı ya da güncellemenizi isteyebiliriz. İlgili kanunlarda veya işletmemizin yapısında değişiklikler olursa yine Sizden bunu yapmanızı isteyeceğiz.

12.8 Bizden Sizinle pazarlama amaçlı iletişim kurmamamızı talep etmiş olsanız dahi, Siz (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletme) ecoPayz Hizmetlerine uygulanan değişiklikler ve İşlemlere veya eMoney Transferlerine dair bilgiler gibi ecoPayz Hizmetleriyle ilgili duyuruları ve diğer önemli bilgileri almaya devam edeceksiniz.

Sayfa Başı

13. Toplanan kişisel bilgilerin tutulması


13.1 Siz (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletme) Bizim müşterimiz olduğunuz sürece ve en az Bizim yasal yükümlülüklerimiz ve işletme amaçlarımızı yerine getirebilmemiz için gerekli olan süre boyunca Sizin kişisel bilgilerinizi elimizde tutacağız.

13.2 Sizin (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) ecoAccount’unuzu kapatmanız, Sizinle ilgili tuttuğumuz kişisel bilgileri sileceğimiz anlamına gelmez. Aşağıdaki sebeplerle Sizin kişisel bilgilerinizi en az 5 (beş) yıl veya daha uzun süre boyunca saklamaya devam edeceğiz:

 • Dolandırıcılık ve/veya güvenlik sebepleriyle.
 • Herhangi bir soruya veya şikayete cevap vermek için.
 • Size adil davrandığımızı göstermek için.
 • İlgili yasanın gerektirdiği kayıtları saklamak için.
 • Bizim meşru menfaatlerimiz için.
 • İlgili yasaya uymak için.

13.3 Ayrıca araştırma ya da istatistik gibi sebeplerle Sizin kişisel bilgilerinizi 5 (beş) yıldan daha uzun bir süre boyunca tutabiliriz. Böyle yaptığımız takdirde, Sizin gizliliğinizin korunduğundan ve kişisel bilgilerinizin yalnızca bu amaçlarla kullanıldığından emin olacağız.

Sayfa Başı

14. Haklarınız


14.1 Sizin kişisel bilgilerinizin Bizim tarafımızdan işlenmesiyle ilgili olarak yürürlüğe koyabileceğiniz belirli haklarınız bulunmaktadır. Aşağıda bahsedilen haklarınızı kullanmak için lütfen Bizimle iletişime geçin.

14.2 Kişisel bilgilerinize erişme. Sizinle ilgili Bizim elimizde bulunan kişisel bilgilere erişme ve Sizin kişisel bilgilerinizi işleyişimiz hakkında Bizden belirli bilgiler talep etme hakkınız olabilir. Size herhangi bir bilgiyi açıklamadan önce kimliğinizi kanıtlamanızı isteyebiliriz. Bu bilgiyi sunmak veya erişiminize açmak için bir ücret talep edebiliriz. Bu, ‘erişim hakkı’ olarak bilinir.

14.3 Kişisel bilgilerinizin doğru olmadığını Bize bildirme. Sizinle ilgili Bizim elimizde bulunan ve yanlış ya da eksik olduğunu düşündüğünüz her bilgiyi sorgulama hakkınız vardır. Bunu yaptığınız takdirde bilginin doğruluğunu kontrol edip düzeltmek için makul adımları atacağız. Bu, ‘düzeltme hakkı’ olarak bilinir.

14.4 Sizin kişisel bilgilerinizi işlemememizi isteme. Elimizde tutmak için bir sebep olmadığı takdirde Bizden Sizin kişisel bilgilerinizi silmemizi, kaldırmamızı veya kullanmayı bırakmamızı talep etme hakkınız vardır. Sizin kişisel bilgilerinizi kullanmamıza itiraz etseniz dahi, kanuni hak talepleri ya da yasal haklarımızı kullanma gibi yasal veya diğer resmi sebeplere bağlı olarak bilgilerinizi işlemeye devam edebiliriz. Bununla birlikte, eğer kullanmamamız gerektiğini düşünüyorsanız lütfen bunu Bize bildirin. Bu, ‘silinme hakkı’ ya da ‘unutulma hakkı’ olarak bilinir.

14.5 Sizin kişisel bilgilerinizi işleyişimizi kısıtlama. Kişisel bilgilerinizin işlenişini kısıtlama hakkınız bulunmaktadır. Bu durumda, yasal hak talepleri veya Bizim yasal haklarımızı uygulamak gibi belirli şeyler için kullanmamız gerekmedikçe, kısıtlıyken Sizin kişisel bilgilerinizi kullanmayacak ve paylaşmayacağız. Bu, ‘işlenişi kısıtlama hakkı’ olarak bilinir.

Şu durumlarda Bizden Sizin kişisel bilgilerinizi kullanımımızı kısıtlamayı talep edebilirsiniz:

 • Bilgiler doğru değilse.
 • Kanunsuzca kullanıldıysa, fakat silmemizi istemiyorsanız.
 • Artık geçerli değilse, fakat herhangi bir yasal hak talebi durumunda kullanılmak üzere Bizden saklamaya devam etmemizi istiyorsanız.
 • Bizden halihazırda Sizin kişisel bilgilerinizi kullanmayı bırakmamızı talep ettiyseniz, fakat Bizim Size kullanmaya devam etmeye iznimiz olup olmadığını bildirmemizi bekliyorsanız.

14.6 Kişisel bilgilerinizi alma. 25 Mayıs 2018 itibariyle, Sizin rızanıza veya Kullanım Şartlarına ya da Biz ve Siz (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletme) arasındaki diğer sözleşmelere dayanarak otomatik yollarla işlediğimiz kişisel bilgilerinizi alma hakkınız bulunmaktadır. Bu durumda, kişisel bilgilerinizi Size kolaylıkla tekrar kullanılabilecek bir formatta sunacağız. Aynı zamanda Bizden Sizin kişisel bilgilerinizi bu formatta başka kuruluşlara göndermemizi de talep edebilirisiniz; teknik olarak mümkün olduğu takdirde bu talebinizi yerine getireceğiz. Bu, ‘veri taşınabilirliği hakkı’ olarak bilinir.

14.7 Sizin kişisel bilgilerinizi işleyişimize itiraz etme. Sizin kişisel bilgilerinizi işleyişimize itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Sizin kişisel bilgilerinizi işleyişimize itiraz etseniz bile, yasal hak talepleri veya Bizim yasal haklarımızı uygulamak gibi kanuni veya diğer resmi sebeplerle işlemeye devam edebiliriz. Bununla birlikte, eğer işlemememiz gerektiğini düşünüyorsanız lütfen Bize bildirin. Bu, ‘itiraz hakkı’ olarak bilinir.

Sayfa Başı

15. İzniniz ve verdiğiniz izni geri çekme yöntemi


15.1 Rızanızı her zaman ücretsiz olarak geri çekebilirsiniz. Bunu yapmak istiyorsanız lütfen Bizimle iletişime geçin.

15.2 Rızanızı geri çektiğiniz takdirde, Size (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmeye) ecoPayz Hizmetlerini ya da ecoPayz Hizmetlerine benzer veya bunlarla bağlantılı diğer hizmetleri tamamen veya kısmen sunamayabiliriz. Böyle bir durumda bunu Size (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmeye) bildireceğiz.

Sayfa Başı

16. Çocuklar


16.1 ecoPayz Hizmetleri ve Web Sitemiz, ikamet ettikleri ülkedeki reşit olma yaşının altındaki çocuklara yönelik değildir. Çocuklardan veya yasal olarak ecoPayz Hizmetlerini ya da Web Sitemizi kullanamayacak olan diğer bireylerden kişisel bilgiler de dahil herhangi bir bilgiyi kasıtlı olarak toplamayız. Yaşadığı ülkedeki reşit olma yaşının altındaki bir çocuktan kişisel veri topladığımıza dair gerçek bir bilgi edindiğimiz takdirde, bu bilgiyi saklamamız yasal yükümlülüğümüz olmadığı sürece, derhal bu bilgiyi sileceğiz. Eğer yanlışlıkla veya kasıtlı olmadan yaşadığı ülkedeki reşit olma yaşının altında bir çocuktan bilgi topladığımızı düşünüyorsanız lütfen Bizimle iletişime geçin.

Sayfa Başı

17. Kişisel bilgi vermemeyi tercih etmeniz durumunda


17.1 İlgili kanunlarla ya da Kullanım Şartları veya Biz ve Siz (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletme) arasındaki diğer sözleşmeler altında kişisel bilgiler toplamamız gerekebilir.

17.2 Bize kişisel bilgilerinizi vermemeyi seçmeniz Bizim yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi geciktirebilir ya da engelleyebilir. Ayrıca Size (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmeye) ecoPayz Hizmetleri sunmamız mümkün olmayabilir veya yasak olabilir. Dahası, Size (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmeye) ecoPayz Hizmetleri sağlamayı durdurabiliriz.

17.3 Eğer herhangi bir bilginin toplanması tercihe bağlıysa, bu Size bilginin alınmasından önce bildirilecektir.

Sayfa Başı

18. “Çerezlerin” kullanımı


18.1 Sizi ecoPayz Hizmetleri kullanan diğer müşterilerden ya da Web Sitesini ziyaret eden bireylerden ayırmak için çerezler kullanırız. Çerezleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Çerez Politikamızı inceleyin.

Sayfa Başı

19. Üçüncü şahısların web siteleri


19.1 Bu Gizlilik Politikası, Siz (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletme) ecoPayz Hizmetlerine başvurduğunda, eriştiğinde ya da ecoPayz Hizmetlerini kullandığında geçerlidir; Bizim müşterilerimizin web siteleri dahil Bizim sahip olmadığımız ve kontrol etmediğimiz üçüncü şahıs web siteleri veya hizmetler için geçerli değildir. Kişisel ve kişisel olmayan bilgileri işlemeleri dahil, fakat bununla sınırla olmayacak şekilde, müşterilerimizin veya üçüncü şahısların operasyonlarından sorumlu değiliz. Eğer üçüncü şahıs web sitelerine veya bu siteler aracılığıyla bilgi verirseniz, bu üçüncü şahısların kendi gizlilik politikaları olduğunu ve kişisel bilgilerinizi bu sitelere ya da bu siteler aracılığıyla vermeden önce bu gizlilik politikalarını incelemeniz gerektiğini lütfen unutmayın.

Sayfa Başı

20. Güvenlik


20.1 Sizin Bize verdiğiniz bilgileri en gelişmiş güvenlik teknolojilerini kullanarak korumayı taahhüt ederiz. Kişisel bilgileri veri tabanımızda depolamadan önce kriptografik olarak en güçlü seviyede şifreleri kullanarak şifrelemenin yanı sıra, bilgisayar sistemlerimizi yetkisiz erişimlerden korumak için kullanılan güvenlik duvarı ve ağ güvenliği teknolojileri de dahil, fakat bunlarla sınırlı olmayan, öncü teknolojiler kullanırız. Güvenlik sistemlerimizi düzenli aralıklarla test ederiz ve güvenlik sistemlerimizi ve süreçlerimizi denetlemeleri ve test etmeleri için dışarıdan şirketlerle çalışırız.

20.2 Çalışanlarımızın ve Bize destek hizmeti sağlayan üçüncü şahısların gizlilik standartlarımızı gözetmeleri gerekir. Sizin kişisel bilgilerinize erişimi, Web Sitesine erişim sağlamak, ecoPayz Hizmetlerini icra etmek veya Kullanım Şartları altındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ya da haklarımızı kullanmak için bu bilgilere ihtiyaç duyan çalışanlarla sınırlandırırız.

Sayfa Başı

21. Bu Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikler


21.1 Bu Gizlilik Politikası değişebilir. Herhangi bir değişiklik olup olmadığını görmek için düzenli olarak Web sitemizi ve bu Gizlilik Politikasını ziyaret ettiğinizden emin olmak Sizin sorumluluğunuzdadır. Eğer Sizin (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) bir ecoAccount’unuz varsa, bu Gizlilik Politikasında somut bir değişiklik yürürlüğe girmeden önce Sizi (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmeyi) haberdar edeceğiz. Bunu, Web Sitesinde değişikliklerle ilgili bir bildirim yayınlayarak ve Sizin e-posta hesabınıza bir bildirim e-postası göndererek yapacağız.

21.2 Bu Gizlilik Politikasında yapılacak değişiklikler, Web Sitesinde yayınlanan duyuruda belirtilen ve Size (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmeye) gönderilen e-postada haber verilen tarihten itibaren geçerlidir. Eğer Size (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmeye) haber verdiğimiz halde Siz (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletme) Bize Kullanım Şartlarını sonlandırıp ecoAccount’unuzu kapatmak istediğinizi bildirmezseniz, Sizin (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmenin) ecoPayz Hizmetlerini kullanmaya devam etmeniz, bu Gizlilik Politikasındaki değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir ve Size (ya da temsilcisi olduğunuz Ticari İşletmeye) değişiklikleri kabul etmişsiniz gibi davranırız.

21.3 Bununla birlikte, bu Gizlilik Politikasına yapılacak değişikliklerin Sizi bağlamamasını istiyorsanız, değişiklikler yürürlüğe girmeden önce değişiklikleri kabul etmediğinizi Bize bildirin. Böyle bir durumda, Sizden gelen bu bildirimi ecoPayz Hizmetlerini kullanmayı derhal sonlandıracağınıza ve ecoAccount’unuzu kapatacağınıza dair bir bildirim olarak kabul ederiz ve Kullanım Şartları derhal sonlandırılır.

Sayfa Başı

22. Bize Ulaşma ve şikayetinizi iletmenin yolları


22.1 Aşağıdaki durumlarda lütfen Bizim Müşteri Destek Hizmetimizle iletişime geçin:

 • Kişisel bilgilerinizle veya ilgili kanunlar altında Size tanınan haklarınızla ilgili herhangi bir sorunuz varsa.
 • Bizim elimizde bulunan kişisel bilgilerinizle ilgili haklarınızı kullanmak istiyorsanız.
 • Bir şikayette bulunmak istiyorsanız.

22.2 Müşteri Destek Hizmetine aşağıdaki şekillerde ulaşabilirsiniz:

 • Şu adrese mektup göndererek:

  ecoPayz Complaints
  PSI-Pay Ltd
  PO Box 65111
  London
  SW1P 9PT

 • Şu adreslere e-posta göndererek:
 • customersupport@ecopayz.com (eğer bir Kullanıcıysanız (bireysel))
  businesssupport@ecopayz.com (eğer bir Ticari İşletmeyi temsil ediyorsanız).
 • (https://www.ecopayz.com/) Web Sitesindeki ‘İletişim’ sayfası aracılığıyla (yalnızca sorular için).

22.3 Tüm sorularınız için Müşteri Destek Hizmetine 7/24 (her gün 24 saat) ulaşabilirsiniz.

22.4 Ayrıca Birleşik Krallık’ın Bilgi Komisyonu Dairesine de şikâyette bulunma hakkınız vardır. Şikayetinizi nasıl bildireceğinizi web sitesinde bulabilirsiniz. Bakınız: https://ico.org.uk/concerns/.

Sayfa Başı